ต้นแบบคนพิการสู้ชีวิต ‘ต๊อด เชียงใหม่’ ประสบความสำเร็จจากการสร้างงานและมีอาชีพมั่นคง

สยามรัฐ อัพเดต 13 ส.ค. 2563 เวลา 15.38 น. • เผยแพร่ 13 ส.ค. 2563 เวลา 15.36 น. • สยามรัฐออนไลน์
ต้นแบบคนพิการสู้ชีวิต ‘ต๊อด เชียงใหม่’ ประสบความสำเร็จจากการสร้างงานและมีอาชีพมั่นคง

หลังจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ให้ความช่วยเหลือ นายชาตรี กรวัชรธาดา หรือน้องต๊อด อายุ 22 ปี นักศึกษา ปวช.ปี 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ พิการครึ่งท่อน ซึ่ง ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กขอความช่วยหาสถานที่ฝึกงาน เมื่อช่วงเดือนกันยายนของปีที่ผ่านมา ในเรื่องนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มอบหมายให้ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประสานความช่วยเหลือ และจากการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า ปัจจุบันนายชาตรี ได้เข้าทำงานที่บริษัท โตโยต้า นครพิงค์เชียงใหม่ บรรจุเป็นพนักงานประจำ พร้อมเรียนในระบบทวิภาคชั้นปีที่ 3 แผนกเครื่องยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการทำงานและเรียนไปพร้อมกัน ทำให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

ซึ่งในกรณีของนายชาตรี เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดินหน้าให้ความช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า นายชาตรี เป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องให้เป็นคนพิการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งยังได้เปิดช่อง Youtube (แชนแนล มนุษย์ครึ่งท่อน) โดยเป็น YouTuber ด้วยตนเองอีกด้วย

ดูข่าวต้นฉบับ