ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ช่วงเวลา 22.00 - 04.00น.

สวพ.FM91 อัพเดต 19 ต.ค. 2562 เวลา 14.24 น. • เผยแพร่ 19 ต.ค. 2562 เวลา 14.24 น.
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ช่วงเวลา 22.00 - 04.00น.

ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ช่วงเวลา 22.00 - 04.00น.  
ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ในช่องจราจรช่องที่ 2 นับจากเกาะกลาง
ถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาออก บริเวณเชิงสะพานข้ามแยกรัชดา - ลาดพร้าว ระยะทางประมาณ 50 เมตร 
ผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้ 1ช่องทาง และให้ใช้ทางเดิน(ชั่วคราว) บริเวณ 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) ทดแทน 

ดูข่าวต้นฉบับ