ตัวแทนลิขสิทธิ์บริษัทSan-X ประเทศญี่ปุ่น มอบหลักฐานทั้งหมดให้กับตร. เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย

สวพ.FM91 อัพเดต 08 พ.ย. 2562 เวลา 13.17 น. • เผยแพร่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 13.17 น.
ตัวแทนลิขสิทธิ์บริษัทSan-X ประเทศญี่ปุ่น มอบหลักฐานทั้งหมดให้กับตร. เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย

TACConsumer แถลงการณ์ฉบับ 4  เมื่อเวลา 10:00 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบหลักฐานทั้งหมดให้กับทางตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้อง
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่นโดยชอบตามกฎหมาย ตามที่ปรากฏในคำแถลงการณ์ฉบับที่ 1, 2 และ 3 แล้วนั้น
ขอชี้แจงแก่สาธารณะชน ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
  บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ได้รับสิทธิทางกฎหมายโดยชอบธรรมในทุกกรณี รวมไปถึงดูแล การดำเนินการทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่ San-X เป็นเจ้าของ
 2. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับธุรกิจลิขสิทธิ์
  เนื่องด้วย บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันในเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทุกประการ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการให้ความคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์อย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ ยินดีให้ความรู้ทำความเข้าใจต่อประชาชนในทุกช่องทางที่สามารถทำได้
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
  HOT LINE โทร. 02-717-2898 #77
  ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00 น.
ดูข่าวต้นฉบับ