ตลาดหลักทรัพย์ฯ แขวน SP หุ้นการบินไทย-นกแอร์

Businesstoday เผยแพร่ 14 ส.ค. เวลา 05.47 น. • Businesstoday
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แขวน SP หุ้นการบินไทย-นกแอร์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น 2 สายการบิน ‘THAI-NOK’ เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินไตรมาสแรก เล็งขึ้นเครื่องหมาย NP ต่อในวันที่ 17 ส.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมายระงับการซื้อขายชั่วคราว (SP) หลักทรัพย์ของ บมจ.การบินไทย (THAI) และ บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK) ด้วยเหตุผลเดียวกัน คือ ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.63 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปลดเครื่องหมาย SP แก่ทั้ง 2 บริษัทในวันที่ 17 ส.ค.63 โดยจะขึ้นเครื่องหมายรอการชี้แจงข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน (NP) ในวันที่ 17 ส.ค.ต่อไป

ดูข่าวต้นฉบับ