ผู้ว่าฯพังงา ลงพื้นที่เตรียมพัฒนาพื้นที่ป่าทุ่งเลี้ยงสัตว์ ด่านพระยาพิพิธ

สยามรัฐ อัพเดต 19 ส.ค. เวลา 13.30 น. • เผยแพร่ 19 ส.ค. เวลา 13.30 น. • สยามรัฐออนไลน์
ผู้ว่าฯพังงา ลงพื้นที่เตรียมพัฒนาพื้นที่ป่าทุ่งเลี้ยงสัตว์ ด่านพระยาพิพิธ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองพังงา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา เพื่อดูสภาพบริเวณพื้นที่ซึ่งในอดีตเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ด่านพระยาพิพิธ และปัจจุบันเป็นแหล่งป่าต้นน้ำของวนอุทยานสระนางมโนราห์ รวมทั้งลำธารในพื้นที่ ทั้งยังมีพรรณไม้ ระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นทุ่งหญ้าที่มีความสวยงาม มีภูเขาล้อมรอบและมีทางเข้า-ออก เพียงทางเดียว พื้นที่แห่งนี้ทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ขอใช้เพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขาจังหวัดพังงา เพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชของภาคใต้ พร้อมกับเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และศึกษาพันธุ์พืชของภาคใต้

ดูข่าวต้นฉบับ