ตรุษจีนเงียบเหงา! ฉุดเงินสะพัดต่ำสุดในรอบ 12 ปี

The Bangkok Insight อัพเดต 21 ม.ค. 2563 เวลา 09.07 น. • เผยแพร่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 09.07 น. • The Bangkok Insight
ตรุษจีนเงียบเหงา! ฉุดเงินสะพัดต่ำสุดในรอบ 12 ปี

"ม.หอการค้าไทย" เผยตรุษจีนปีนี้เงียบเหงา คาดเงินสะพัด 57,639 ล้านบาท ลดลง 1.3% ขยายตัวติดลบครั้งแรกในรอบ 12 ปี

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 11-17 มกราคมที่ผ่านมา จำนวน 1,203 ตัวอย่าง ทั้งประเทศพบว่า ค่อนข้างจะเงียบเหงา เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีและเกิดปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ทำให้ประชนลดภาระค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าจะมีเงินสะพัด 57,639 ล้านบาท ลดลง 1.3% เป็นการขยายตัวติดลบครั้งแรกในรอบ 12 ปี ส่วนเครื่องเซ่นไหว้ เช่น ไก่ เป็ด หมู ปลาปรับตัวสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่นิยมซื้อที่ตลาดสดมากกว่าห้างสรรพสินค้า

ภาพจากเฟซบุ๊ก ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำหรับมูลค่าการใช้จ่ายซื้อของเซ่นไหว้ 3,392 บาท ให้แต๊ะเอีย 3,457 บาท สังสรรค์/จัดเลี้ยง 3,396.7 บาท ท่องเที่ยว 26,487 บาท ซื้อเครื่องประดับ/ทองให้ผู้อื่น 13,587 บาท นอกจากนี้ประชาชนมีความเป็นห่วงในเรื่องการขึ้นราคาสินค้าที่จำเป็นในช่วงเทศกาลมากสุด รองลงมาเป็นเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแพงขึ้น การเกิดอัคคีภัย ความปลอดภัยของบ้านพักในช่วงที่ท่านไปค้างแรมที่อื่นเป็นต้น

ส่วนผลสำรวจทัศนะของผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลตรุษจีน จำนวน 600 ตัวอย่างทั่วประเทศ ส่วนใหญ่มองว่าบรรยากาศช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ คึกคักน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 44.5% การซื้อโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ได้ ส่งผลให้ประชาชน มีความกังวลมากขึ้นทั้งในเรื่องของสุขภาพ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในภาพรวม รวมถึงส่งผลต่อการใช้ชีวิตมาก

ดูข่าวต้นฉบับ