ตรัง หาดเจ้าไหม-เกาะลิบง เป็นมรดกอาเซียนลำดับที่ 5 ของประเทศไทย

77kaoded เผยแพร่ 19 ต.ค. 2562 เวลา 07.32 น. • 77 ข่าวเด็ด
ตรัง หาดเจ้าไหม-เกาะลิบง เป็นมรดกอาเซียนลำดับที่ 5 ของประเทศไทย

หาดเจ้าไหม -เกาะลิบง เป็นมรดกอาเซียนลำดับที่ 5 ของประเทศไทย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเร่งเพิ่มมาตรการดูแลพื้นที่อนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมและเขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง หลังได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียน

หาดเจ้าไหม -เกาะลิบง วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ท่าเทียบเรือหาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง ตั้งอยู่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจ.ตรัง นายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้ออกสำรวจการวางแนวทุ่นบริเวณใกล้ชายหาดปากเมง เพื่อกันเป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลและห้ามไม่ให้เรือประมงเข้าใกล้

ซึ่งเป็น 1 ในหลาย ๆ มาตรการที่เพิ่มขึ้น หลังการพิจารณารับรองพื้นที่คุ้มครองในภูมิภาคอาเซียนให้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจ.ตรัง-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียลำดับที่ 45 และถือเป็นมรดกอาเซียนลำดับที่ 5 ของประเทศไทย

ซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศน์ 3 ลักษณะคือ แม่น้ำ ปากแม่น้ำและชายฝั่ง ที่มีความหลากลายทางชีวภาพ มีแนวหิน แนวปะการัง ชายหาด หาดหิน แหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่เนื้อที่กว่า 18,000 ไร่ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหายากประเภทพะยูน เต่าทะเล และโลมา สัตว์ป่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอย่างน้อย 212 ชนิด

ทั้งที่เป็นนกหายากใกล้สูญพันธุ์และนกอพยพ และได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ลำดับที่ 1,182 มีเนื้อที่รวม 414,456.25 ไร่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 ด้วย

นายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรัง กล่าวว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดตรัง ที่ได้ยกระดับเป็นมรดกอาเซียน ซึ่งกว่าจะได้เป็นมรดกอาเซียนต้องมีฐานข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วน และต้องร่วมมือกันในการดำเนินการดูแลทรัพยากรที่มีความหลากหลาย มีมาตรการดูแลที่เข้มข้นขึ้น

รวมทั้งได้ประสานกับชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้ได้ยกระดับเป็นมรดกอาเซียนแล้ว โดยพร้อมดำเนินการรักษาให้ได้มาตรฐานต่อไป ส่วนเรื่องความหลากหลาย เช่น แหล่งหญ้าทะเล ทรัพยากรสัตว์น้ำ

พะยูนและความร่วมมือที่ไม่มีความขัดแย้ง มีป่าชายเลนเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทางบนบกและชายฝั่ง ล้วนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ โดยเนื้อที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังประมาณ 80,000 ไร่ส่วนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงประมาณ 200,000 ไร่กว่าที่ได้ยกระดับขึ้น

https://youtu.be/AxcoZYb3ljI

ดูข่าวต้นฉบับ