ด่านแม่สายเข้มห้ามคนขับรถตู้ไทยไปพักฝั่งเมียนมา “สกัดโควิด”

77kaoded เผยแพร่ 04 ส.ค. เวลา 20.51 น. • 77 ข่าวเด็ด
ด่านแม่สายเข้มห้ามคนขับรถตู้ไทยไปพักฝั่งเมียนมา “สกัดโควิด”

เชียงราย-ด่านศุลกากร อ.แม่สาย จ.เชียงราย แจ้งผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดนด้วยรถยนต์ตู้ ให้คนขับรถต้องกลับมานอนพักที่ฝั่งไทยเท่านั้น เพื่อป้องกันสกัดกั้นไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของ ศบค.ที่สั่งการทุกด่านทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของ อ.แม่สาย น่าจะมีชาวเมียนมา ราว 50 คน ที่รับมอบอำนาจมาขับรถเพราะหาแรงงานไทยไม่ได้ต้องปรับตัว คาดว่าจะพร้อมปฏิบัติในสัปดาห์หน้า

รายงานข่าวจาก ด่านศุลกากร อ.แม่สาย จ.เชียงราย ว่า เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63 นางมนทิรา เชิดชู นายด่านศุลกากรแม่สาย ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร กรณี ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ไวรัสโควิด-19) หรือ ศบค. ที่มี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธาน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย สั่งการให้เพิ่มมาตรการในเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยให้ รถตู้ขนส่งสินค้าฝั่งไทย ที่ข้ามแดนจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ไปส่งสินค้า เครื่องอุปโภค บริโภค ฯลฯ ยัง จ.ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมา ทุกวันๆ ละกว่า 100 คัน มีพนักงานขับรถตู้ 1 คนต่อ 1 คัน มีแนวทางปฏิบัติเคร่งครัดให้คนขับรถตู้จากฝั่งไทย เมื่อส่งสินค้าในประเทศเมียนมาแล้ว ให้คนขับรถต้องกลับมาพักอาศัยอยู่ในฝั่งไทยเท่านั้น ไม่ให้มีคนขับที่เป็นชาวเมียนมา ไปพักอยู่บ้านในสหภาพเมียนมาอีก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะเริ่มมีการบังคับใช้อย่างจริงจังในสัปดาห์ที่จะถึงนี้

รถตู้ขนส่งสินค้าฝั่งไทยของผู้ประกอบการไทย ราว 100 คัน ที่มีการมอบอำนาจให้กับชาวเมียนราว 50 คนมาขับรถ เพราะขาดแรงงานคนไทย จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจกัน เนื่องจาก คนขับรถชาวเมียนมาส่วนใหญ่มักจะไปนอนพักผ่อนที่บ้านฝั่งสหภาพเมียนมา เมื่อเลิกงาน ทำให้เสี่ยงต่อการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 จึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ส่งสินค้าแล้วต้องกลับมาหาที่พักฝั่ง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งผู้ประกอบการคนไทยส่วนมากไม่มีปัญหา แต่พนักงานที่ขับรถเหล่านี้ต้องหาที่พักให้ชัดเจนในฝั่งไทย หากปฏิบัติไม่ได้ก็จะไม่อนุญาตให้ขับรถอีกต่อไป

ที่ผ่านมา เคยมีมาตรการให้รถขนส่งสินค้าจาก จ.ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมา เข้ามาส่งสินค้าที่ฝั่ง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในจุดที่จำกัด แล้วให้กลับฝั่งเมียนมาเช่นกัน ในต้นเดือน ก.ค.63 ที่ผ่านมา
แหล่งข่าวจากกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้ส่งสินค้าไทย กล่าวว่า ยอมรับในมาตรการครั้งนี้ แต่ผู้ประกอบการไทยควรหาที่พักให้คนขับชาวเมียนมา ราว 50 คน ที่อาจได้รับผลกระทบครั้งนี้ เพราะหากต้องหาที่พักกันเอง อาจจะเดือดร้อนจากการเสียค่าที่พัก ยอมรับว่าคนขับรถตู้มีครอบครัวที่ฝั่งเมียนมา ต้องห่างไกลจากครอบครัวหลังจากนี้ ก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะก็ไม่ทราบว่าด่านจะปิดไปอีกนานเท่าใด การปฏิบัติครั้งนี้น่าจะเกิดประโยชน์ในระยะยาว และกำลังชี้แจงให้พนักงานขับรถทั้งหมดทราบ

ดูข่าวต้นฉบับ