ด่วน! สถานทูตในอังกฤษแจ้ง มีที่นั่งเพิ่ม 70 ที่ในเที่ยวบินกลับบ้าน 14 มิ.ย.

MATICHON ONLINE อัพเดต 02 มิ.ย. เวลา 01.00 น. • เผยแพร่ 02 มิ.ย. เวลา 01.00 น.
477FA643-2BB6-44FE-A61B-DD63794C2969

เฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โพสต์ว่าขณะนี้มีที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับ 70 ท่าน ในเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทยวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายนนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานและได้รับอนุมัติที่นั่งเพิ่มเติมในเที่ยวบินพิเศษเดินทางกลับประเทศไทย TG917 วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 อีกจำนวน 70 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้พี่น้องชาวไทยสามารถเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษนี้ทั้งสิ้น 250 ท่าน โดยที่ได้พบว่ามีการลงทะเบียนซ้ำและพี่น้องชาวไทยหลายท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ได้สละสิทธิด้วยเงื่อนไขป้จจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้หมายเลขลำดับคิวเปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วตามลำดับเพื่อรักษาสิทธิให้กับทุกท่านอย่างเคร่งครัด โปรดรอรับการติดต่อจากสถานเอกอัครราชทูตๆ ในเร็วๆ นี้

ดูข่าวต้นฉบับ