ด่วน! กกต.ส่งศาล รธน. ยุบพรรค อนค. ปมบริจาคเงิน 191 ล้านบาท

NATIONTV อัพเดต 11 ธ.ค. 2562 เวลา 09.31 น. • เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 09.19 น. • ชลธิชา รอดกันภัย
ด่วน! กกต.ส่งศาล รธน. ยุบพรรค อนค. ปมบริจาคเงิน 191 ล้านบาท

กกต. มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ หลังลงความเห็นว่าเงินกู้จำนวน 191 ล้านบาท เข้าข่ายเป็นเงินบริจาคให้กับพรรคอนาคตใหม่ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา 72 พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

กกต. มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ปล่อยเงินกู้ให้กับพรรคฯ จำนวน 191 ล้านบาท หลังจากที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้องต่อ กกต.

ในเอกสารการแถลงข่าวของสำนักงาน กกต. ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แล้ว

ที่ประชุมเห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร เป็นเงินจำนวน 191,200,000 บาท เป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา 72 พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ที่ห้ามไม่ให้พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย กกต.จึงมีมติเสียงข้างมากให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 93 แห่งพ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ดูข่าวต้นฉบับ