ดูจะจะ 'ปปช.' กางบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 'อุดมศักดิ์ นิติมนตรี' หลังพ้นตำแหน่งตุลาการศาลรธน.

ไทยโพสต์ อัพเดต 29 พ.ค. เวลา 09.54 น. • เผยแพร่ 29 พ.ค. เวลา 09.54 น. • ไทยโพสต์

29 พ.ค.63 - สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563

สำหรับบัญชีทรัพย์สินของนายอุดมศักดิ์และนางวาสนา นิติมนตรี คู่สมรส  มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 41,207,231 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นทรัพย์สินของนายอุดมศักดิ์ 32,097,610 บาท เป็นทรัพย์สินของคู่สมรส 9,109,620 บาท และระบุว่าส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน เงินฝาก โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน และทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) สำหรับทรัพย์สินอื่น ในส่วนของยื่นมูลค่า2,000,000 บาท ในส่วนของคู่สมรส 550,000 บาท ทั้งนี้​ ผู้ยื่นระบุว่าทรัพย์สินอื่นที่ได้ถ่ายภาพเป็นเอกสารประกอบยื่นไว้จำนวน 140 รายการ มูลค่า 2,000,000 บาทนั้น เป็นทรัพย์สินเดิมยื่นไว้ ของอดีตคู่สมรส คือนางพรพิมล นิติมนตรี ภรรยาผู้ถึงแก่ความตาย ซึ่งยังไม่ได้จัดแบ่งให้ผู้มีสิทธิตามกฏหมาย การยื่นบัญชี​จึงปรับปรุงเป็นบัญชีของผู้ยื่นเพื่อมิให้สับสนกับคู่สมรสปัจจุบัน ซึ่งคู่สมรสคนปัจจุบันคือนางวาสนา ยื่นบัญชีทรัพย์สินในส่วนรายการทรัพย์สินอื่นไว้ ได้แก่ต่างหูเพชร 1.35 กะรัต กำไลทองฝังเพชร ต่างหูมุกและแหวนมุกล้อมเพชร สร้อยพร้อมจี้ นาฬิกาข้อมือ

สำหรับรายได้ต่อปีผู้ยื่นระบุว่ามีรายได้ประจำจากเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ เงินบำนาญ เงินปันผลและดอกผลจากสหกรณ์ จำหน่ายที่ดินอำเภอบางใหญ่2แปลง ประโยชน์ตอบแทนอื่น(ตกเบิก) ตามกฏหมายใหม่ เงินบำเหน็จทดแทน ขายคืนกองทุน รวมทั้งสิ้น 17,574,873 บาท ในส่วนของคู่สมรสเป็นเงินเดือนและเงินปันผลสหกรณ์ รวม 990,120 บาท และยังระบุรายจ่ายประจำ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว  ของผู้ยื่น 720,000 บาท  ของ คู่สมรส 120,000 บาท

อย่างไรก็ตามนายอุดมศักดิ์ระบุตำแหน่งปัจจุบันของผู้ยื่นในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนอื่นว่า เป็น ที่ปรึกษากฎหมายธนาคารธนชาติ จำกัด(มหาชน)ส่วนคู่สมรส เป็นพนักงานรัฐวิสากิจในบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

ดูข่าวต้นฉบับ