ดุสิตโพล65.54%โอดของแพงศก.แย่ตกงาน-หวังนายกฯช่วย

สำนักข่าว INN อัพเดต 17 พ.ย. 2562 เวลา 02.42 น. • เผยแพร่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 01.29 น.
55

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,207 คน เรื่อง “การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ในสายตาประชาชน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่12-16 พฤศจิกายน 2562 เมื่อถามถึงความคิดเห็น 5 อันดับปัญหาเศรษฐกิจ ที่รุมเร้าประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.54 ระบุ ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูง เพราะ สินค้ามีต้นทุนสูง ทุกอย่างปรับขึ้นราคา รัฐขึ้นภาษีสินค้าต่าง ๆ ทำให้มีราคาแพงขึ้น นายทุนเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ  รองลงมา ร้องละ 39.19 ระบุ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศแย่ เพราะ รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่ค่อยได้ผล เงินบาทแข็ง ท่องเที่ยวซบเซาเศรษฐกิจโลกตกต่ำฯลฯ ร้อยละ 31.76 ระบุ การว่างงาน ตกงาน เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีงานทำ สถานประกอบการขาดทุนต้องปิดตัวลง ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง คนงานถูกเลิกจ้าง ฯลฯ ร้อยละ 25.68 ระบุ รายได้ลดลง เงินไม่พอใช้ เพราะ องค์กร สถานประกอบการมีกำไรลดลง ต้องลดรายจ่าย ให้ค่าตอบแทนลดลง ข้าวของแพง รายจ่ายสูง ฯลฯ ร้อยละ 17.48 ระบุ การส่งออก การค้าและการลงทุน เพราะ เศรษฐกิจโลกซบเซา ต่างชาติ ภาคเอกชนไม่กล้าลงทุน ส่งออก-นำเข้ามีปัญหา ค่าเงินบาทแข็งทำให้ได้กำไรลดลง ฯลฯ

ทั้งนี้ เมื่อถามถึง เรื่องที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.34 ระบุ ควบคุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ ไม่ขึ้นภาษี รองลงมา ร้อยละ 38.41 ระบุ แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเร่งด่วน สร้างงานสร้างรายได้ ขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 31.15 ระบุ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึง บุคคลใดหรือหน่วยงานใดที่ประชาชนคาดหวังให้เข้ช่วยเหลือ พบว่า ร้อยละ 47.90 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้นำฝ่ายรัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 32.84 ระบุ กระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงการคลัง พาณิชย์ แรงงาน อุตสาหกรรม เกษตรฯ ร้อยละ 24.94 ระบุ ฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่

ดูข่าวต้นฉบับ