ดึงผู้ซื้อจับคู่ 200 บริษัทไทย เป้าซื้อขาย 2,800 ล้าน

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 11.20 น.

“จุรินทร์”ดึงผู้นำเข้า ผู้ซื้อทั่วโลกกว่า 130 บริษัท ทั้ง ตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย จับคู่ธุรกิจกับผู้ส่งออกไทยกว่า 200 บริษัท ตั้งเป้าซื้อขาย 2,800 ล้านบาท พร้อม MOU กว่า 8 ฉบับ

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะมีกิจกรรมการผลักดันการส่งออกสินค้าโดยจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าว สินค้านวัตกรรมที่ทำจากผลไม้ และผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ  Bio Plastic ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว  โดยดึงผู้นำเข้า ผู้ซื้อ และตัวแทนจำหน่ายจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก กว่า 130 บริษัท เช่น  ตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชีย ร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยกว่า 200 บริษัท พร้อมตั้งเป้าสร้างมูลค่าการเจรจาซื้อขายได้สูงถึง 2,800 ล้านบาท และยังมีพิธีลงนามความตกลงทางการค้า (MOU) กว่า 8 ฉบับ และการนำผู้นำเข้าต่างประเทศเยี่ยมชมสถานประกอบการที่มีศักยภาพ และการจัดนิทรรศการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป

ทั้งนี้ในวันที่ 15-19 พ.ย. ตนจะนำคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนตุรกีและเยอรมันนีเพื่อไปขนายตลาดและลงนาม MOU และ Business Networking ระหว่างนักธุรกิจไทยและตุรกี (กลุ่มสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ สินค้าอาหาร)และลงนาม MOU ระหว่าง นักธุรกิจไทยและเยอรมนี (ข้าวและอาหาร ผลิตภัณฑ์จากยางพารา)

 โดยตั้งเป้าหมายจะไปขายยางพารา ผลิตภัณฑ์อาหาร อื่นๆ และนำผู้ส่งออกไทยที่ผลิตยางที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน MEDICA 2019 ในระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองดึสเซลดอร์ฟ เพื่อผลักดันการส่งออกผลผลิตยางพาราไปยังต่างประเทศอีกด้วย

 

ดูข่าวต้นฉบับ