ดาวน์โหลดได้แล้ว !!! หนังสือรับรองออกนอกเคหสถานทุกประเภทในช่วงเวลาเคอร์ฟิว

JS100 - Post&Share อัพเดต 09 เม.ย. 2563 เวลา 10.10 น. • เผยแพร่ 09 เม.ย. 2563 เวลา 09.43 น. • JS100:จส.100
ดาวน์โหลดได้แล้ว !!! หนังสือรับรองออกนอกเคหสถานทุกประเภทในช่วงเวลาเคอร์ฟิว
ดาวน์โหลดได้แล้ว !!! หนังสือรับรองออกนอกเคหสถานทุกประเภทในช่วงเวลาเคอร์ฟิว

      กรุงเทพมหานครออกตัวอย่างหนังสือรับรองการออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาเคอร์ฟิว  ตามที่นายกรัฐมนตรีออกประกาศห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นตั้งแต่วันที่3 เม.ย.63 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  โดยมีข้อยกเว้นบุคคลที่ประกอบอาชีพบางอาชีพผู้ใดฝ่าฝืนเคอร์ฟิวมีโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีปรับไม่เกิน40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

     ประชาชนที่มีความจำเป็นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์เพื่อใช้รับรองตัวเองเมื่อต้องเดินทางออกนอกเคหสถานจนกว่จะมีการเปลี่ยนแปลง

ดูข่าวต้นฉบับ