ดัชนีภาวะเศรษฐกิจ KR-ECI ต.ค. 62 ปรับตัวลดลง เพราะ ครัวเรือนกังวล...ต่อภาวะเศรษฐกิจไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย อัพเดต 12 พ.ย. 2562 เวลา 09.38 น. • เผยแพร่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 09.38 น.

​           ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) เดือน ต.ค. 2562 ปรับตัวลดลง จากระดับ 42.3 ในเดือน ก.ย. 2562 มาอยู่ที่ระดับ 41.8 จากความกังวลที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ ภาระค่าใช้จ่าย เงินออม รวมไปถึงระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ ขณะที่ดัชนีฯ ในช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวลดลงเช่นกัน จากระดับ 44.4 มาอยู่ที่ระดับ 43.5 โดยครัวเรือนไทยมีความกังวลมากขึ้นต่อภาวะการครองชีพของตนเอง ทั้งในมิติของภาระค่าใช้จ่าย (ไม่รวมภาระหนี้สิน) เงินออม รวมถึงระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นผลของปัจจัยฤดูกาลอย่างช่วงไฮซีซั่นที่จะมีการใช้จ่ายสูงกว่าปกติ
           ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงที่เหลือของปี 2562 ยังมีความเปราะบางอยู่ แม้ภาครัฐจะพยายามออกมาตรการเศรษฐกิจต่างๆ มาเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย แต่ยังไม่สามารถชดเชยผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 ซึ่งทยอยส่งผ่านผลกระทบมายังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานในประเทศ อย่างไรก็ดี การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. น่าจะมีส่วนช่วยผ่อนเบาภาระหนี้สินของครัวเรือนและต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง

ดูข่าวต้นฉบับ