ซูเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษแบนมะพร้าวจากไทย เหตุใช้ลิงเก็บมะพร้าว

TNN ช่อง163,775 ดู

: 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.48 น.