ซื้อของออนไลน์ ... ได้ของไม่ตรงปก เรียกร้องอะไรได้ไหม ?

ทันข่าว channel อัพเดต 12 มิ.ย. เวลา 00.00 น. • เผยแพร่ 12 มิ.ย. เวลา 00.00 น. • ทันข่าว Channel

Highlight

**ทุกวันนี้ การซื้อของออนไลน์กลายเป็น New Normal ของการช้อปไปแล้ว

รูปสวยที่เห็น กับคุณภาพที่ได้รับ ไม่ได้ตามที่คาดหวัง เรียกง่าย ๆ ว่า “ได้ของไม่ตรงปก”**

ใครเจอ ก็ต้องรู้สึกเซ็งแน่นอน เพราะไหนจะต้องเสียเวลาคืนของหรือตามคนขายให้ช่วยแก้ไข โดยที่บางรายก็อาจปฏิเสธความรับผิดชอบ … ให้เราเสียเงิน เสียความรู้สึกฟรี ๆ

“คำถาม” คือ เราร้องเรียน เรียกร้อง อะไรทำได้ อะไรไม่ควรทำ?

▪️  สิ่งที่ควรทำ …         

ถ้าเป็นร้านค้าในโซเชียลมีเดีย เช่น IG , Facebook , ฯลฯ สามารถพิมพ์ข้อความไปในอินบ็อกซ์ หรือโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ขายโดยตรง และแสดงความต้องการขอคืนเงิน โดยจะทำการขอคืนเงินผ่านรูปแบบ Mobile Banking หรือวิธีอื่น ๆ ก็แล้วแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน

ส่วนเว็บไซต์ผู้ผลิตและจำหน่ายโดยตรง หรือเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ เช่น ลาซาด้า (Lazada) หรือ Shopee ให้ทำตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด โดยส่วนใหญ่แล้วเว็บไซต์เหล่านี้ จะคืนเงินต่อเมื่อเราได้ยกเลิกสินค้าหรือคืนสินค้าแล้วเท่านั้น แต่อย่าลืมดูเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ดี

▪️  สิ่งที่อย่าทำ … แม้ว่าได้ของไม่ตรงปก

แน่นอนเวลาเรารับสินค้าที่ไม่ตรงกับที่สั่ง ใครที่เจอเคสแบบนี้ ไม่ควรรีบร้อนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ด้วยการโพสต์กระหน่ำทั้ง IG , Facebook , หรืออื่น ๆ ด้วยถ้อยคำรุนแรง เพราะอาจเสี่ยงการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกลับได้ง่าย ๆ ด้วย 2 ข้อหาหลัก คือ

  • ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ถ้าฝ่ายผู้ขายพิสูจน์ได้ว่า ข้อความที่เราโพสต์ลงไป บิดเบือนข้อมูลไปจากความเป็นจริง มีข้อมูลที่เป็นเท็จปรากฏอยู่ อาจโดนกล่าวหาว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ. นี้
  • หมิ่นประมาท ถ้าการโพสต์ข้อความแสดงทัศนคติเชิงลบ ดูถูกดูแคลน ผู้ขายจนเกินไป อาจทำให้เราโดนฟ้องข้อหานี้ได้
 เรามาใช้ช่องทางร้องเรียนที่เค้าเกี่ยวข้อง ช่วยได้จริง น่าจะดีที่สุด … มาดูกันว่ามีที่ไหนบ้าง

ร้องเรียนยังไง ที่ไหนดี ?

หากร้านค้าไม่แสดงความรับผิดชอบ กรณีซื้อสินค้าแล้วชำรุด ไม่ตรงปก ให้นำหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้ทั้งหมด เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุ หรือจะร้องเรียนกับหน่วยงานตามนี้เลย

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน แต่ละหน่วย
ให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

1. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์
1212 ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC โดย ETDA
ให้คำแนะนำ คำปรึกษาปัญหาที่เกิดจาก
การซื้อสินค้าและบริการ ออนไลน์ เป็น
ศูนย์กลางประสานความร่วมมือในการ
รับ-ส่ง การแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน
ออนไลน์ ระหว่างหน่วยงานความร่วมมือ
ตลอดจนให้คำแนะนำ คำปรึกษา และ
ประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
เช่น การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
รวมถึงการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัญหาที่เกิดจากการซื้อขาย
ทางออนไลน์ ภัยคุกคามไซเบอร์ ตลอดจน
ปัญหาทางออนไลน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อได้ที่สายด่วนหมายเลข 1212
อีเมล : 1212@mdes.go.th

2. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) รับเรื่องร้องเรียนปัญหาด้านอาหาร
ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครื่องสำอาง
ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้รับใบอนุญาต หรือมี
อันตรายต่อผู้บริโภค ตลอดจนการโฆษณา
ส่งเสริมการขายทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด
สาระสำคัญ

ติดต่อได้ที่สายด่วน 1556
อีเมล: complain@fda.moph.go.th

3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) รับเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายอันเนื่องจากการกระทำของ
ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเน้นการคุ้มครองให้
ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาเกินจริง ต้อง
ติดฉลากสินค้าอันตรายและสัญญา
ที่ทำกับผู้บริโภคที่ไม่เป็นธรรม และอยู่
ในอำนาจที่ สคบ. เข้าไปดูแลได้

ติดต่อได้ที่สายด่วน 1166
อีเมล : consumer@ocpb.go.th

4. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
กำกับดูแลและสอดส่องพฤติกรรมการใช้
เครื่องชั่ง ตวง วัด ในการซื้อ หรือ
ขายสินค้าอุปโภคให้เกิดความเป็นธรรม
การกำหนดราคาสินค้า และรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับราคา ปริมาณสินค้า
และความไม่เป็นธรรมทางการค้า

ติดต่อได้ที่สายด่วน 1569
อีเมล: 1569@dit.go.th

5. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) รับเรื่อง
ร้องเรียน ให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้าน
ปัญหาสินค้าและบริการทั่วไปที่เกิดจากการ
ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ การแก้ปัญหา
กับคู่กรณี และขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ มาแก้ปัญหา รวมทั้งให้
การช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ติดต่อโทร. 02 248 3734-7
อีเมล: complaint@consumerthai.org

Credit ข้อมูล

ETDA Thailand
https://www.facebook.com/ETDA.Thailand/photos/a.911593285520915/2085901148090117/?type=3&theater

ดูข่าวต้นฉบับ