ซินเจียงย้ายชาวบ้านยากจน เข้าบ้านใหม่เกือบ 1.7 แสนคน

Xinhua Thai เผยแพร่ 10 ธ.ค. 2562 เวลา 08.31 น.
ซินเจียงย้ายชาวบ้านยากจน เข้าบ้านใหม่เกือบ 1.7 แสนคน

อุรุมชี, 9 ธ.ค. (ซินหัว) -- หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเปิดเผยว่าซินเจียงสามารถบรรลุเป้าหมายการโยกย้ายพลเรือนฐานะยากจนออกจากพื้นที่ด้อยพัฒนาก่อนกำหนดที่วางไว้ 

ซินเจียงตั้งเป้าหมายโยกย้ายประชาชน 40,146 ครัวเรือน ทั้งหมด 169,400 คน ออกจากพื้นที่ที่ราบสูง เทือกเขา และทะเลทราย สู่บ้านหลังใหม่ในพื้นที่ราบและอุดมสมบูรณ์ ซึ่งก่อสร้างด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลภายใน 5 ปี (ค.ศ.2016-2020)

พื้นที่ตั้งบ้านหลังใหม่ของชาวซินเจียงเหล่านี้ นอกจากมีน้ำประปา ไฟฟ้า ถนน และก๊าซให้ใช้งาน ยังมีสิ่งเกื้อหนุนคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ อาทิ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม ศูนย์สุขภาพ ศูนย์สันทนาการ และจัตุรัสกลางอีก

ขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นเร่งมือทำงานเพื่อดึงดูดบริษัทผู้ประกอบการต่างๆ เข้ามาเปิดโรงงานใกล้กับพื้นที่ตั้งบ้านหลังใหม่ และกระตุ้นชาวบ้านเริ่มต้นการประกอบธุรกิจของตนเอง เพื่อเพิ่มการมีงานทำอีกด้วย

ดูข่าวต้นฉบับ