"ช่อ" รับผิดชอบเอง

ไทยโพสต์ อัพเดต 16 ก.ย 2562 เวลา 17.01 น. • เผยแพร่ 16 ก.ย 2562 เวลา 17.01 น. • ไทยโพสต์

 

              ช่วงนี้ประเด็นดรามาเยอะ

                เมื่อวันอาทิตย์ "คุณช่อ" บอกว่า "รัฐธรรมนูญฉบับนี้เฮงซวยทุกมาตรา"

                มาวันจันทร์ เปลี่ยนใหม่บอกว่า 

                "คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้ง ๒๑ คน ยังถูกตั้งมาจากคนคนเดียวคือ หัวหน้า คสช. ที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร

                ไม่มีความยึดโยงใดๆ กับประชาชน

                จึงถือว่ามีที่มาไม่ชอบธรรม นั่นคือที่มาที่ดิชั้นบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาทุกมาตรา"

                ตรรกะมันไม่ได้!

                จะบอกว่าเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากคณะรัฐประหาร ฉะนั้นจึงไม่มีรัฐธรรมนูญมาตราไหน มีความชอบธรรมเลย มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือ

                ใครมีรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๖๐ ลองเปิดเปรียบเทียบทีละมาตราดู

                เนื้อหาเกินครึ่งเหมือนกันทุกตัวอักษร

                "คุณช่อ" เคยอ่านรัฐธรรมนูญหรือยัง

                ถ้าตอบว่าเคยอ่านมาหลายรอบ หลายฉบับ นี่เข้าข่ายเฟกนิวส์ ปั้นข่าวเท็จ

                เธอบอกว่า เราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราพูดออกไป

                ก็ไม่รู้ว่าจะรับผิดชอบอะไร อย่างไร

                จะลาออกจาก ส.ส.หรือเปล่า เพราะตัวเองมาจากรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาทุกมาตรา

                วันนี้ "คุณช่อ" เป็นนักการเมืองเต็มตัว พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูด และพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง

                สนใจความถูกผิดน้อยลง

                รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับไม่ได้ต่างกันฟ้ากับเหว

                โครงสร้างหลักของรัฐธรรมนูญคล้ายกันหมดทุกฉบับ

                มีแตกต่างกันบ้างแค่รายละเอียด

                รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ต่อยอดมาจากรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐

                โครงสร้างหลักเหมือนกัน ต่างแค่รายละเอียด และเป็นรายละเอียดที่นักการเมืองไม่ชอบ เพราะมองว่า ถูกมัดแข้งมัดขาด้วยรัฐธรรมนูญ

                เชื่อหรือไม่ ต่อให้พรรคอนาคตใหม่เขียนรัฐธรรมนูญเอง โครงสร้างหลักก็จะเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

                มีข้อความแต่ละมาตราเหมือนกันทุกตัวอักษรเกิน ๗๐%

                มันไม่มีทางฉีกไปกว่านี้ได้อีกแล้ว

                ต้องมีบททั่วไป หมวดพระมหากษัตริย์ สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ ปวงชนชาวไทย แนวนโยบายแห่งรัฐ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และต้องมีบทเฉพาะกาล

                ขอถาม "คุณช่อ" หน่อย ที่อ้างว่ารัฐธรรมนูญนี้มีปัญหา เพราะที่มานั้น แล้วรู้หรือเปล่าว่า รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ ที่มาจากประชาชน ถูกทักษิณยำซะเละ  

                ใช้ความแข็งแกร่งที่รัฐธรรมนูญมอบให้โกงกันฉิบหายวายป่วง

                มันเกิดขึ้นก่อนที่ "คุณช่อ" จะไปทำงานบริษัทของตระกูลชินวัตรด้วยซ้ำ!

                ฉะนั้น มีปาก อย่าสักแต่พูด

                และอย่าแสดงความรับผิดชอบส่งเดช โดยไม่มีเจตนาจะรับผิดชอบจริงๆ เพราะมันไม่ใช่วิถีของนักการเมืองน้ำดี

                และเบื้องต้นวันนี้ "คุณช่อ" กล่าวเท็จกับสังคม ว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาทุกมาตรา ทั้งที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อความเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ อย่างน้อย ๗๐%

                จะรับผิดชอบกับคำโกหกนี้อย่างไร.

 

ดูข่าวต้นฉบับ