ชูสถานที่ท่องเที่ยวใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นต้นแบบ​แหล่ง​ท่องเที่ยววิถีใหม่

BLT BANGKOK เผยแพร่ 10 ก.ค. 2563 เวลา 10.16 น. • BLT Bangkok
ชูสถานที่ท่องเที่ยวใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นต้นแบบ​แหล่ง​ท่องเที่ยววิถีใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดันอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นต้นแบบ​ของแหล่ง​ท่องเที่ยว​ที่มุ่งเน้น​การให้บริการ​ในแนวทางของวิถีปกติใหม่หรือนิวนอร์มัล

สัตหีบเมืองต้นแบบนิวนอร์มัล

กองทัพเรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดชลบุรี จัดงานแถลงข่าวโครงการ“สัตหีบเมืองต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่New Normal” ดันอำเภอสัตหีบ เป็นต้นแบบ​ของแหล่ง​ท่องเที่ยว​ที่มุ่งเน้น​การให้บริการ​ในแนวทางของวิถีปกติใหม่(New Normal) ตามมาตรฐาน​ด้านความ​ปลอดภัย​และ​สุขอนามัย​ (Amazing​ Thailand Safety and Health Administration หรือSHA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนให้ประชาชนกลับมาเดินทาง​ท่องเที่ยว​อีกครั้ง หลังจากสถานการณ์COVID-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้ว

นำโดย พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือและผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบตรามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย(Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือSHA) ในประเภท​นันทนาการ​และ​สถานที่​ท่องเที่ยว จำนวน4 แหล่ง ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง(สอ.รฝ.) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย(เกาะแสมสาร) ภายใต้การดูแลของกองเรือยุทธการ(กร.) ศูนย์บริการหาดทรายแก้ว ภายใต้การดูแลของโรงเรียนชุมพล หาดนางรำ- หาดนางรอง ภายใต้การดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ(ฐท.สส.)

นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สร้าง​การรับรู้​เกี่ยว​กับ​มาตรฐาน​ด้านความ​ปลอดภัย​และ​สุขอนามัย​ (Amazing​ Thailand Safety and Health Administration หรือSHA) ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย​การ​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย​ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการ​สร้างความเชื่อมั่น​ในการ​เดินทางท่องเที่ยว​เพื่อกระจาย​รายได้ อัน​จะ​ช่วยฟื้นฟู​และกระตุ้น​เศรษฐกิจ​ให้​เติบโต​ได้อย่าง​เป็น​รูปธรรม

ดูข่าวต้นฉบับ