ชาวไร่อ้อยเฮ! รัฐเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือ ให้สิทธิ์หลายด้าน

ไทยรัฐออนไลน์ - Politics อัพเดต 17 พ.ย. 2562 เวลา 11.33 น. • เผยแพร่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 11.35 น.
ภาพไฮไลต์

ชาวไร่อ้อยเตรียมรับข่าวดี ยื่นคำขอลงทะเบียนก่อน 29 พ.ย.นี้ เพื่อรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างทั่วถึง ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

วันที่ 17 พ.ย. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายกรัฐมนตรี ใน ครม.สัญจรเมื่อวันที่ 11-12 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรชาวไร่อ้อย จึงให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าดูแลปัญหาชาวไร่อ้อยอย่างใกล้ชิด            

โดยขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้เปิดให้บริการรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และหน่วยประจำโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 แห่งทั่วประเทศ ฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น โดยสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้รับจากการจดทะเบียน คือ

1.ได้รับสิทธิ์ในการส่งอ้อยเข้าโรงงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2.ได้รับเงินค่าอ้อยเพิ่มขึ้นกรณีที่การประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายมากกว่าราคาอ้อยขั้นต้น 3.ได้รับเงินค่าอ้อยเพิ่มขึ้นกรณีที่ค่าความหวานเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ 10 ccs และ 4.ได้รับการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐ อาทิ โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายเล็ก

รวมถึงโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและสร้างความมั่นคงในการทำอาชีพไร่อ้อย

นางสาวสุชาดา กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ขอจดทะเบียน จะต้องปลูกอ้อยในท้องที่ฯ ที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด และมีสัญญาส่งอ้อยให้แก่โรงงานน้ำตาลหรือส่งผ่านหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ในกรณีที่ขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย จะต้องมีสัญญาส่งอ้อยให้แก่โรงงาน มีพื้นที่ปลูกอ้อยของตนเองไม่น้อยกว่า 10 ไร่ และต้องรับมอบอ้อยจากชาวไร่อ้อยรายอื่นๆ ซึ่งเมื่อรวมพื้นที่ของตนเองแล้วต้องไม่น้อยกว่า 100 ไร่ และต้องเป็นสมาชิกของสถาบันชาวไร่อ้อยในพื้นที่ 

ทั้งนี้ สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2202-3290 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ประกาศในเว็บไซต์สำนักงาน www.ocsb.go.th หัวข้อ “ประกาศ-คำสั่ง” เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ.

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ