ชาวออฟฟิศฝันสลาย! ธปท. ประกาศ 4-5 พ.ย.62 เป็นวันทำการปกติ เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจ

JS100 - Post&Share อัพเดต 15 ต.ค. 2562 เวลา 11.16 น. • เผยแพร่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 11.14 น. • JS100:จส.100
ชาวออฟฟิศฝันสลาย! ธปท. ประกาศ 4-5 พ.ย.62 เป็นวันทำการปกติ เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจ
ชาวออฟฟิศฝันสลาย! ธปท. ประกาศ 4-5 พ.ย.62 เป็นวันทำการปกติ เพื่อไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจ

     ตามที่ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ​ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและนนทบุรี​ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 รวมทั้งเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยผู้นำต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น

     ล่าสุด 17.40น. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชน

     อย่างไรก็ตามบริษัทเอกชนหลายแห่งที่ยึดวันหยุดตามธนาคารแห่งประเทศไทย ต่างก็ต้องฝันสลายไปตามๆ กัน  เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศว่ายังป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำให้ทุกบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ต้องเปิดดำเนินการตามปกติในวันที่ 4-5 พ.ย.62 พนักงานทุกคนยังต้องมาทำงาน ยกเว้นบางบริษัทที่นายจ้างอาจจะพิจารณาให้หยุดตามมติครม.ได้

ดูข่าวต้นฉบับ