ชาวบ้านร้องใช้งบแก้ภัยแล้งร่วม 200 ล้าน ส่อทุจริตขาดมาตรฐาน

77kaoded เผยแพร่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 14.43 น. • 77 ข่าวเด็ด
ชาวบ้านร้องใช้งบแก้ภัยแล้งร่วม 200 ล้าน ส่อทุจริตขาดมาตรฐาน

นครพพนม - ชาวบ้านร้องใช้งบแก้ภัยแล้งร่วม 200 ล้าน ส่อทุจริตขาดมาตรฐาน พบพิรุธซิกแซกเลี่ยงบาลี เด็กนักการเมืองรับงานอื้อ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดนครพนม ร้องเรียนผ่านสื่อไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐบาลให้มีการตรวจสอบ เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ภัยแล้ง หลังรัฐบาลมีการอนุมัติงบประมาณเฉพาะกิจแก้ภัยแล้ง ประจำปี 2562 จังหวัดละ 200 ล้านบาท โดยจังหวัดนครพนม เป็น 1 ใน 20 จังหวัดของภาคอีสาน ที่ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการ เกือบ 200 ล้านบาท จนกระทั่งมีการพิจารณาในระดับจังหวัด ตามนโยบายรัฐบาล เกี่ยวกับการพัฒนาแหลงน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือภัยแล้งในพื้นที่ โดยได้มีการเฉลี่ยอนุมัติงบประมาณลงพื้นที่อำเภอละประมาณ 10 -15 ล้านบาท ตามสภาพความเดือดร้อน เพื่อทำโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน รวมถึงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการอุปโภคบริโภค

จนกระทั่งเกิดปัญหาในการดำเนินการ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ พบว่าในการดำเนินการไม่คุ้มค่างบประมาณ มีการขุดลอกขาดมาตรฐาน บางจุดมีการหมกเม็ด ปริมาณงานไม่เป็นไปตามที่จังหวัดระบุ จึงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ และที่สำคัญโครงการส่วนใหญ่ จะมีการใช้ช่องว่างระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง คือ การตกลงราคาหาผู้รับจ้าง ในราคาโครงการละไม่เกิน 5 แสนบาท จึงไม่ต้องใช้วิธีประกวดราคา ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง ทำให้เอื้อประโยชน์ต่อสายนักการเมือง และนายทุนบางกลุ่ม เข้ามาแสวงประโยชน์แทรกเข้าไปรับงาน ทั้งนี้ชาวบ้านจึงออกมาเรียกร้องผ่านสื่อ ให้หน่วยงานระดับจังหวัด รวมถึงรัฐบาล และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริต และเอื้อประโยชน์แก่นายทุน ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าตามนโยบายของรัฐบาล

เช่นเดียวกันกับพื้นที่ อ.เรณูนคร ได้มีตัวแทนชาวบ้าน นำโดย นางเถาวัลย์ ทักโลวา อายุ 59 ปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านาดี ต.หนองย่างชิ้น พร้อมด้วย นายณรงค์ พลชา อายุ 61 ปี ชาวบ้านนาคอย หมู่ 5 ต.หนองย่างชิ้น และตัวแทนชาวบ้านได้ประสานมายังนายปรียา ผาลุธรรม อายุ 52 ปี ประธานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ชมรมสหายข่าวอาสา ในฐานะตัวแทนสื่อมวลชน จ.นครพนม เครือข่ายธรรมาภิบาล ภาคประชาชน นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสะท้อนปัญหาไปยัง หน่วยงานระดับจังหวัดและรัฐบาล ให้ตรวจสอบแก้ไข เนื่องจากพบว่าการดำเนินโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำแก้ภัยแล้งของ อ.เรณูนคร บางส่วน ดำเนินการไม่เหมาะสม ไม่ตรงตามงบประมาณ และใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ อาทิ โครงการขุดลอกหนองผักไหม บ้านหัวขัวใต้ หมู่ 1 ต.หนองย่างชิ้น งบประมาณ 495,000 บาท ขนาดความกว้าง 77 เมตร ยาว 120 เมตร ปริมาณดิน จำนวนไม่น้อยกว่า 10,919 ลบ.ม. ซึ่งในการขุดลอก ไม่มีการขุดลอกความลึกเพิ่มจากจุดเดิม แต่ใช้วิธีทำคันคูให้มีความสูงขึ้น เพื่อให้ได้ขนาดความลึกตามแบบ ทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ในระยะยาว

นอกจากนี้ยังมี โครงการขุดลอกหนองท่ม บ้านนาลอย หมู่ 5 ต.หนองย่างชิ้น ขนาดความกว้างประมาณ 30 เมตร ยาว 14 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,498.20 ลบ.ม. งบประมาณ จำนวน 204,200 บาท แต่ชาวบ้านตรวจสอบ พบว่ามีเพียงการยกคันคูขึ้นรอบหนองน้ำเดิม และไม่มีการขุดระดับความลึกจากจุดเดิม โดยชาวบ้านระบุว่า หากมีการดำเนินการเพียงแค่นี้ ไม่เกิดประโยชน์ กับชาวบ้าน อีกทั้งยังสูญเสียงบประมาณเปล่าประโยชน์ ไม่คุ้มค่างบประมาณภาษีของประชาชน จึงต้องการเรียกร้องให้ทางอำเภอไปยังจังหวัด และหน่วยงานเกี่ยว ข้อง มีการตรวจสอบกำกับดูแลให้เกิดมาตรฐานคุ้มค่างบประมาณ
นายณรงค์ พลชา อายุ 61 ปี ชาวบ้านนาคอย หมู่ 5 ต.หนองย่างชิ้น เปิดเผยว่าตนได้หารือกับตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ หลังพบว่าโครงการขุดลอกพัฒนาหนองน้ำของทางอำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล มีการดำเนินการขุดลอกง่ายเกินไป เมื่อเทียบกับงบประมาณที่นำป้ายมาปักไว้หลายแสนบาท ตรวจสอบแล้วไม่คุ้มค่า เพราะบางจุดแทบไม่ได้ทำอะไรเลย ที่สำคัญหากทำเพียงเท่านี้ ระยะยาวไม่เกิดประโยชน์กับชาวบ้าน ไม่สามารถเก็บกักน้ำช่วยภัยแล้งได้อย่างแน่นอน จึงอยากให้ทางจังหวัดมีการตรวจสอบให้ได้มาตรฐาน ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จริงๆ

DCIM100MEDIADJI_0821.JPG

นายปรียา ผาลุธรรม ประธานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ชมรมสหายข่าวอาสา ในฐานะตัวแทนสื่อมวลชน จ.นครพนม เครือข่ายธรรมาภิบาล ภาคประชาชน จ.นครพนม เปิดเผยว่า วันนี้ได้ร่วมกับตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ อ.เรณูนคร ลงพื้นที่ ตรวจสอบปัญหาโครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำ หลังชาวบ้านร้องเรียนให้ข้อมูลว่า มีการหมกเม็ด ในการทำงานไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ เบื้องต้นตรวจสอบเพียงแค่ 2 จุด พบว่ามีปัญหาจริง หากเทียบกับงบประมาณตามป้ายที่ระบุในสัญญาจ้าง จุดแรก เกือบ 5 แสนบาท จุดที่สองประมาณ 2 แสนกว่าบาท แต่หากโครงการดังกล่าวเป็นการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์ ยืนยันมีปัญหาแน่นอน เพราะตรวจสอบเนื้องาน เบื้องต้น ไม่สมกับราคางบประมาณจ้างแน่นอน บางจุดแทบจะไม่มีการขุด อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวมีข้อมูลว่า มีปัญหาทุกอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ ในพื้นที่ จ.นครพนม ถือเป็นงบประมาณไม่น้อยที่รัฐบาลอนุมัติ มาช่วยเหลือชาวบ้านร่วม 200 ล้านบาท ทั้งนี้ จะมีการรวบรวมหลักฐาน ความเดือดร้อน นำไปเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไปจนถึงรัฐบาล ให้ตรวจสอบดูแล ให้ได้มาตรฐานมากที่สุด ถ้าปล่อยไว้จะถูกผลาญงบสูญเปล่า แต่หากโครงการที่พบเห็น ยังไม่แล้วเสร็จ ถือเป็นเรื่องดี ต้องมีการขุดลอกเพิ่ม ที่สำคัญที่มีการตรวจสอบ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตกลงราคาหาผู้รับจ้างด้วยวิธีพิเศษ ไม่มีการประกวดราคา และส่วนใหญ่พบว่าผู้รับจ้างจะเป็นรายเดียวกันทั้งหมด

ด้าน นายนิทัศน์ เทศน์สวัสดิ์ นายอำเภอเรณูนคร เปิดเผยว่ากรณีมีชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียน ขอนำเรียนว่า อ.เรณูนคร ได้รับงบประมาณแก้ภัยแล้ง ประมาณ 9 ล้านบาท รวมประมาณ 15 โครงการ กระจายไปตามชุมชนหมู่บ้านตำบลต่างๆ ที่เดือดร้อนเรื่องแหล่งน้ำ ซึ่งการดำเนินการหาผู้รับจ้าง จะเป็นการใช้วิธีตกลงราคา ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างกรณีพิเศษ ราคาไม่เกิน 5 แสนบาท ยืนยันว่าดำเนินการ ด้วยความเหมาะสม ไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนรายใดรายหนึ่ง ส่วนการดำเนินการที่ชาวบ้าน ให้ข้อมูลว่าไม่คุ้มค่างบประมาณ ทางอำเภอได้ตรวจสอบแล้ว ว่าทางผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และจะเข้าไปดำเนินการอีกรอบ เนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดเดือนมกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม ได้มีการประสาน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดูแลกำกับ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามแบบมาตรฐาน ทุกจุด ขอให้มั่นใจว่า โปร่งใส ตรวจสอบได้

ดูข่าวต้นฉบับ