ชาวนา 4.57 ล้านครัวเรือนเฮ! นบข.ไฟเขียวจ่ายเงินช่วย ‘ต้นทุนการผลิต-เงินค่าเก็บเกี่ยว’

The Bangkok Insight อัพเดต 06 ธ.ค. 2562 เวลา 12.54 น. • เผยแพร่ 06 ธ.ค. 2562 เวลา 12.52 น. • The Bangkok Insight
ชาวนา 4.57 ล้านครัวเรือนเฮ! นบข.ไฟเขียวจ่ายเงินช่วย ‘ต้นทุนการผลิต-เงินค่าเก็บเกี่ยว’

นบข.ไฟเขียวจ่ายเงินช่วยต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรที่ตกค้างอีก 2.6 แสนครัวเรือน รวมมีเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือทั้งสิ้น 4.57 ล้านครัวเรือน และยังได้ช่วยค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าวอีกไร่ละ 500 บาท พร้อมเห็นชอบเพิ่มงบประมาณในมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันนี้ ( 6 ธ.ค.)  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย และบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 โดยอนุมัติเพิ่มเป้าหมายเกษตรกรอีก 0.26 ล้านครัวเรือน จากเดิม 4.31 ล้านครัวเรือน รวมทั้งหมด 4.57 ล้านครัวเรือน พร้อมขยายระยะเวลาจ่ายเงินให้เกษตรกรภาคอื่นๆ จากเดิม 31 ธันวาคม 2562 เป็น 30 เมษายน 2563 และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 2,667.35 ล้านบาท สำหรับจ่ายให้เกษตรกร

ส่วนโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 ได้เห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2562 จำนวน 4.57 ล้านครัวเรือน อัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ โดยต้องเป็นพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยว และไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่ได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เว้นแต่เกษตรกรจะนำพื้นที่ประสบภัยนั้น ไปแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรเพาะปลูกใหม่ทันช่วงเวลาเพาะปลูกรอบที่ 1 ปี 2562/63

ขณะเดียวกัน ได้อนุมัติงบประมาณที่จะนำไปใช้สำหรับมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 ที่จะดำเนินการคู่ขนานกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มเติม ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก โดยเห็นชอบการจัดสรรวงเงินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกเพิ่มเติม ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 1,370.72 ล้านบาท

ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้ง โดยโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรนั้น ครม. ได้มีมติให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ และจากนั้น ธ.ก.ส. ได้โอนเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกร สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 24,662.60 ล้านบาท คงเหลือวงเงินงบประมาณ 147.89 ล้านบาท จากงบประมาณรวม 25,482.06 ล้านบาท

แต่หลังจากนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการแจ้งขึ้นทะเบียนจากเกษตรกรอีก 0.26 ล้านครัวเรือน ทำให้เงินงบประมาณมีไม่เพียงพอ จึงต้องขออนุมัติเพิ่มวงเงินช่วยเหลืออีก 2,667.35 ล้านบาท เพื่อให้ ธ.ก.ส.นำไปจ่ายให้กับเกษตรกร

สำหรับโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 เป็นอีกหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ ครม. เพิ่งให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยจะช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท วงเงินงบประมาณรวม 27,458.89 ล้านบาท

ดูข่าวต้นฉบับ