ชาวนาไทยเฮ!! จีนรับขึ้นทะเบียนผู้ผลิต-แปรรูปข้าว คาดไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มกว่า 1 ล้านตัน

สยามรัฐ อัพเดต 22 พ.ย. 2562 เวลา 14.47 น. • เผยแพร่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 14.47 น. • สยามรัฐออนไลน์
ชาวนาไทยเฮ!! จีนรับขึ้นทะเบียนผู้ผลิต-แปรรูปข้าว คาดไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มกว่า 1 ล้านตัน

ชาวนาไทยเฮ!! "เฉลิมชัย" ขอให้จีนเร่งขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวล็อตที่ 2 คาดส่งออกข้าวไทยเพิ่มอีกมากกว่า 1 ล้านตัน มูลค่ากว่า 27,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าพบหารือกับนายจาง จี้เหวิน รัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เพื่อขอบคุณ GACC ที่ได้ให้ความสำคัญกับการส่งออกข้าวจากไทยไปจีน โดยฝ่ายไทยได้เสนอรายชื่อผู้ผลิตฯ ชุดที่ 2 ให้ GACC เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนแล้ว ซึ่ง GACC แจ้งว่า จะเร่งพิจารณารายละเอียดในการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตฯ ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญ ที่ตนและคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ได้มาพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของจีน ซึ่งจีนแจ้งว่า ข้าวไทยเป็นที่นิยมอย่างมากในจีน และจีนให้ความสำคัญกับการนำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะข้าวจากไทย ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 49 ราย ซึ่งรัฐบาลไทยมีนโยบายให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME รายย่อย จึงมีผู้ประกอบการอีกหลายรายที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเพื่อส่งออกไปจีน วันนี้ จึงถือเป็นข่าวดียิ่งที่ฝ่ายจีนตอบรับที่จะให้การสนับสนุนและเร่งรัดในการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอีกล็อตใหญ่ ซึ่งคาดว่าข้าวไทยกว่า 1 ล้านตัน จะถูกส่งออกมายังจีนในเร็ววันนี้

นอกจากนี้ สองฝ่ายยังได้หารือเพิ่มเติมในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีนที่สำคัญ อาทิ การเร่งรัดพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านการตรวจสอบกักกันผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ส่งออกจากไทยไปจีน,การเร่งรัดการขึ้นทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้เพิ่มเติม,การส่งออกสุกรแช่เย็นแช่แข็งของไทย,การส่งออกโคเนื้อมีชีวิตจากไทยไปจีน,การส่งออกรังนกดิบ,การตรวจประเมินโรงงานผู้ผลิตสัตว์ปีก รวมทั้งการขอให้ด่านตงซิง ซึ่งเป็นด่านนำเข้าผลไม้แห่งที่สองของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งรัฐบาลจีนอนุญาตให้สามารถนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศแล้ว สามารถนำเข้าผลไม้ไทยผ่านการขนส่งทางบก เช่นเดียวกับด่านโหย่วอี้กว่าน เพื่อรองรับการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีนในอนาคต

ทั้งนี้ ฝ่ายจีนรับจะนำทุกข้อเสนอของฝ่ายไทยไปพิจารณาในข้อมูลด้านเทคนิค และจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายไทย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นที่พอใจอย่างเร็วที่สุด

ดูข่าวต้นฉบับ