"ชัยวัฒน์" เหนียวหนึบ ยังไม่โดนย้าย

ไทยรัฐออนไลน์ - ในประเทศ อัพเดต 16 พ.ย. 2562 เวลา 17.25 น. • เผยแพร่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 22.01 น.
ภาพไฮไลต์

ปลัดทส.โยกผอ.ทสจ.ทั่วปท.

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯย้ายซี 9 ลอตใหญ่ โดยโยกย้าย สลับตำแหน่ง ผอ.ทสจ.เกือบทุกจังหวัด ขณะที่ “ธัญญา เนติธรรมกุล” อธิบดีกรมอุทยานฯถูกมองเป็นผู้มากบารมีตัวจริง หลังดันเพื่อนร่วมรุ่นวน-ศาสตร์ 47 ขึ้น ผอ.สำนักอุทยานฯ กับ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า คุมเกี่ยวกับสัตว์ป่าทั่วประเทศ ส่วน “ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร” ผู้ต้องหาคดี “บิลลี่” ยังเหนียว ไม่โดนย้าย ด้าน “จตุพร บุรุษพัฒน์”ซื้อเวลาอ้างต้องรออีก 2 อาทิตย์หลังตั้งรองปลัดฯพิจารณาสำนวนจากดีเอสไอก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 16 พ.ย. ถึงการแต่งตั้งโยกย้ายใหญ่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 (อำนวยการต้น) ของ ทส.จำนวน 55 ตำแหน่งเกือบทุกกรม มีตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ นายสินธพ โมรีรัตน์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ปทุมธานี เป็น ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี นายสวง สุดประเสริฐ ผอ.ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.ทสจ.ฉะเชิงเทรา นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผอ.ทสจ.นครราชสีมา เป็น ผอ.ทสจ.ชัยภูมิ นายพิศาล พุ่มสร้าง ผอ.ทสจ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.ทสจ.ชุมพร นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ เป็น ผอ.ทสจ.เชียงราย นายนรินทร์ ประทวนชัย ผอ.ทสจ.นราธิวาส เป็น ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.ทสจ.ชัยภูมิ เป็น ผอ.ทสจ.นครราชสีมา นายอาคม ยุทธนา ผอ.ทสจ.ตรัง เป็น ผอ.ทสจ.นครศรีธรรมราช น.ส.ทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผอ.ทสจ.ระยอง เป็น ผอ.ทสจ.นนทบุรี น.ส.วนิดา แย้มสรวล ผอ.ทสจ.เพชรบุรี เป็น ผอ.ทสจ.ปทุมธานี นายสันธาน มั่นคง ผอ.ทสจ.กำแพงเพชร เป็น ผอ.ทสจ.ปราจีนบุรี

นายเกษม สุขวารี ผอ.ทสจ.สมุทรปราการ เป็น ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ. อุทัยธานี เป็น ผอ.ทสจ.พะเยา นายประพันธ์ กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา เป็น ผอ.ทสจ.แม่ฮ่องสอน นายสามารถ ขุนศรีหวาน ผอ.ทสจ.ปัตตานี เป็น ผอ.ทสจ.ยะลา นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผอ.ทสจ.พังงา เป็น ผอ.ทสจ.ลพบุรี นายพีระ ช่วยบำรุง ผอ.ทสจ.สุโขทัย เป็น ผอ.ทสจ.ลำพูน นายธีรพล ศรีโมรา ผอ.ทสจ.ชัยนาท เป็น ผอ.ทสจ.สระแก้ว นายเมืองแมน เกิดนานา ผอ.ทสจ.ลำพูน เป็น ผอ.ทสจ.สุโขทัย นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผอ.ทสจ.หนองบัวลำภู เป็น ผอ.ทสจ.หนองคาย นายสา แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.ทสจ.อุบลราชธานี นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงศ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เป็น ผอ.ทสจ.กำแพงเพชร นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เป็น ผอ.ทสจ.นครนายก นายสุชาติ คงสำเร็จ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.สมุทรปราการ นายพสิษฐ์ เอี่ยวพานิช ผู้เชี่ยวชาญฯ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.ชัยนาท

นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผอ.กองอนุญาตป่าไม้ เป็น ผู้ตรวจราชการ กรมป่าไม้ นายยรรยง กางการ ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) กรมอุทยานฯ เป็น ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ นายจรูญรัตน์ หิรัญชุฬหะ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 8 (ขอนแก่น) เป็น ผอ.สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานฯ นายบำรุง แสงพันธุ์ ผอ.สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ นายสมปอง ทองสีเข้ม ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เป็น ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายยงยุทธ นาควิโรจน์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 5 (นครศรีธรรมราช) นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

นายสุเมธ ศิริลักษณ์ ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ นายอนุชา กระจายศรี ผอ.ทสจ.สระแก้ว เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ชลบุรี) กรมอุทยานฯ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผอ.ทสจ.กระบี่ เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (ตาก) กรมอุทยานฯ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผอ.ทสจ.แม่ฮ่องสอน เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทสจ.นครพนม เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.ทสจ. ลพบุรี เป็น ผอ.สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ นายนพดล ฮมแสน ผอ.ทสจ.นนทบุรี เป็น ผอ.กองการอนุญาต กรมป่าไม้ นายพฤกษ์ โสโน ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.สำนักปลูกป่า กรมป่าไม้ นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผอ.ทสจ.นครนายก เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ระดับ 9 ครั้งนี้ ยังไม่มีการโยกย้ายนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) อดีตหัวหน้าอุทยานฯแก่งกระจาน ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหลังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อนุมัติหมายจับนายชัยวัฒน์และพวกในคดีฆาตกรรมและซ่อนเร้นอำพรางศพ นายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ แกนนำกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย นอกจากนี้ โผการแต่งตั้งครั้งนี้ คนที่มีอำนาจที่สุดยังคงเป็นนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ที่จะสามารถผลักดันเพื่อนร่วมรุ่นคณะวนศาสตร์ รุ่น 47 เข้าสู่ตำแหน่งสำคัญๆได้ทั้งหมด อาทิ นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) มาเป็น ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ คุมอุทยานฯ ทั่วประเทศ นายสมปอง ทองสีเข้ม ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ มาเป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า คุมเกี่ยวกับสัตว์ป่าทั่วประเทศ เป็นต้น

เมื่อสอบถามนายจตุพรถึงเรื่องนี้ ได้รับคำตอบว่า สาเหตุที่ยังไม่มีการโยกย้ายนายชัยวัฒน์ เนื่องจากต้องทำตามขั้นตอน โดยขณะนี้ตนได้แต่งตั้งนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัด ทส.เป็นประธานพิจารณาสำนวนคดีของนายชัยวัฒน์ ที่ได้ทำหนังสือขอไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมอุทยานฯแล้ว โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์จึงจะเสร็จสิ้น จากนั้นจะมีการพิจารณาว่าจะมีการออกคำสั่งพิเศษเกี่ยวกับนายชัยวัฒน์หรือไม่

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

ดูข่าวต้นฉบับ