"จุรินทร์" เผยเสียงข้างมากในสภามีความสำคัญกับรัฐบาล

NATIONTV เผยแพร่ 07 ธ.ค. 2562 เวลา 02.32 น. • Nation TV
จุรินทร์ เผยเสียงข้างมากในสภามีความสำคัญกับรัฐบาล

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" ปิดโครงการยุวประชาธิปัตย์ ย้ำอุดมการณ์ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา พร้อมระบุเสียงข้างมากในสภา มีความสำคัญกับรัฐบาล รวมถึงทุกพรรคร่วมรัฐบาลต้องเคารพมติวิป

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมยุวประชาธิปัตย์ (Young Democrat) รุ่นที่ 1/2562 "พลังงานคนรุ่นใหม่ พลังขับเคลื่อนใหม่" พร้อมรางวัลผู้ชนะเลิศการออกแบบโลโก้ Young Democrat และกล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

โดยนายจุรินทร์ ได้กล่าวว่า ช่วงหนึ่งว่า ประชาธิปัตย์ยุคนี้กำลังเดินหน้าไปด้วยอุดมการณ์และความทันสมัย ซึ่งอุดมการประชาธิปัตย์ คือ 1.อุดมการประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่มีพระหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ใช่ประธานาธิบดี 2.อุดมการที่จะทำเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนชาวไทยทุกคน และ 3.อุดมการแห่งการทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ยังได้กล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นอุดมการประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เพราะว่าระบบนี้ไม่เหมือนระบบประธานาธิบดี ซึ่งระบบประธานาธิบดีนั้นเป็นการเลือกมาโดยตรงจากประชาชน มีอายุอยู่ครบ4ปี ไม่มีการยุบสภา และ ส.ส. กับ ส.ว. ก็ไม่มีความยึดโยงกันเหมือนระบบรัฐสภา ดังนั้นเวลาโหวตเสียงในสภาของระบบประธานาธิบดี ส.ส.จะโหวตอย่างไรก็ได้ จะโหวตให้รัฐบาลแพ้ก็ได้ ไม่มีผลทำให้ประธานาธิบดีต้องลาออก หรือยุบสภา แต่ของไทยคือระบบรัฐสภา ที่รัฐบาลจะอยู่ได้ด้วยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร หากเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะอยู่ไม่ได้ เพราะหากโดยอภิปรายและลงมติไม่ไว้วางใจก็จะแพ้เสียงในสภา และต้องออกไปตามกฎหมาย ดังนั้นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบรัฐสภา จึงต้องมีวิปรัฐบาลไว้คอยรวบรวมเสียงในสภาให้รัฐบาลคงความมีเสียงข้างมากไว้เสมอ เพราะฉะนั้นหากเป็นรัฐบาลผสม ทุกพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็มีสิมธิที่จะมีมติพรรค แต่มติพรรคนั้น สุดท้ายต้องนำไปหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาลเพื่อหามติร่วมกัน และเมื่อวิปรัฐบาลมีมติออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องนำกลับมาที่ประชุมของพรรค และเมื่อเป็นมีมติวิปรัฐบาลแล้วทุกพรรคที่ร่วมรัฐบาล ก็ต้องปฏิบัติไปตามมติวิปรัฐบาล ไม่ใช่ปฏิบัติไปตามเอกเทศของแต่ละพรรคหรือแต่ละบุคคบ แต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามมติวิปรัฐบาลได้ ก็ต้องตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นเสียงในสภาผู้แทนราษฎร การเคารพมติพรรค เคารพมติวิป จึงเป็นหัวใจสำคัญของการเมืองแบบรัฐสภา

ดูข่าวต้นฉบับ