จีนคุมได้จริง!กดปุ่มปล่อยน้ำลงโขงก่อนเปิดปฏิบัติการลาดตระเวนจีน-ลาว

Manager Online เผยแพร่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 05.01 น. • MGR Online

เชียงราย – สป.จีน คุมน้ำโขงได้จริง..ล่าสุดกดปุ่มเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนจิ่งหง เพิ่มระดับน้ำก่อนเปิดปฏิบัติการลาดตระเวนร่วม สปป.ลาว เหนือสามเหลี่ยมทองคำ

ตลอด 2 วันนี้(20-21 พ.ย.) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง ( ศปปข.) ของจีน ได้จัดกำลังตำรวจตระเวนชายแดนจากยูนนานติดอาวุธนำเรือทั้งขนาดใหญ่-กลางและเล็ก ออกลาดตระเวนในแม่น้ำโขงร่วมกับ สปป.ลาว ที่จัดกำลังจากกองร้อยชายแดน 122 พร้อมเรือที่ได้รับการสนับสนุนจาก สป.จีน 7 ลำ เข้าปฏิบัติการ

โดยกองเรือลาดตระเวนจีน-ลาว ได้ออกจากท่าเรือกวนเหล่ยซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านของจีนในแม่น้ำโขงห่างจาก อ.เชียงแสน ประมาณ 264 กิโลเมตร ร่องน้ำลงมาผ่านท่าเรือเชียงกก เมืองลอง สปป.ลาว จนถึงสามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนไทย-สปป.ลาว-เมียนมา แต่ก่อนจะถึงเขตแดนไทยด้าน อ.เชียงแสน ได้วกเรือกลับเข้าไปในเขต สปป.ลาว

และระหว่างปฏิบัติการจะมีการซ้อมการกู้ภัยทางน้ำ การช่วยเหลือและดับเพลิงเรือสินค้าที่ประสบอัคคีภัย นอกจากนี้ยังมีฝึกการตรวจค้นเรือตามมาตรการป้องกันและป้องปรามยาเสพติด และการเฝ้าระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีด้วย

ปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมในแม่น้ำโขง มีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการตั้ง ศปปข.4 ชาติลุ่มน้ำโขงตอนบน หลังเกิดคดีปล้นเรือสินค้าจีน 2 ลำ เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2554 จนทำให้คนเรือจีนเสียชีวิต 13 ศพ และเรือลอยลำสู่เขตแดนไทยพร้อมมียาเสพติดบนเรือเป็นจำนวนมา

โดยปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 88 แล้ว ปกติจะมีเรือจาก 3 ชาติเข้าร่วมคือจีน เมียนมา และ สปป.ลาว ส่วนของประเทศไทยจะจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมสังเกตุการณ์เท่านั้น และจะปฏิบัติการในส่วนของน่านน้ำไทยเอง

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตุว่า การลาดตระเวนในน้ำโขงของ สป.จีนและสปป.ลาว มีขึ้นหลังจาก 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ศูนย์ควบคุมแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง) เขื่อนจิ่งหง เมืองเชียงรุ้งหรือจิ่งหง เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ได้ระบายน้ำจากเขื่อนในอัตรา 1,036 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ก่อนจะเพิ่มเป็น 1,135 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้(20 พ.ย.) จากเดิมที่มีการมีการปล่อยน้ำแค่ 800-900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่องมาแล้ว

ดูข่าวต้นฉบับ