'จารึก ศรีอ่อน' เรียกทีมงานประชุมด่วน หลังพรรคอนาคตใหม่ขับพ้นสมาชิก 

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 10.30 น.

นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พรรคอนาคตใหม่ เรียกทีมงานประชุมด่วน หลังจากที่ประชุมวิสามัญพรรคอนาคตใหม่ มีมติขับ 4 ส.ส.พรรคพ้นจากสมาชิก เนื่องจากที่ผ่านมา ส.ส.ลงมติไม่ตรงกับมติพรรค โดยให้สัมภาษณ์กับเนชั่นทีวีสั้นๆ ว่า "กำลังตกใจ และได้เรียกประชุมทีมงานอย่างเร่งด่วน ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ หรือให้ข้อมูลใดๆในขณะนี้"

สำหรับ 4 ส.ส. ประกอบด้วย นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี , พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี และ นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี

อย่างไรก็ตามตามรัฐธรรมนูญ 60 ส.ส. ที่ถูกขับออกจากพรรค จะยังไม่สิ้นสภาพการเป็น ส.ส.ในทันที แต่จะมีเวลาทั้งสิ้น 30 วัน หลังถูกขับออกจากพรรคในการหาพรรคใหม่สังกัด ซึ่งถ้าหาพรรคใหม่อยู่ได้ ก็จะคงสภาพการเป็น ส.ส. ต่อไป แต่หากพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วันแล้วยังไม่สามารถหาพรรคใหม่สังกัดได้ ก็จะต้องสิ้นสภาพการเป็น ส.ส.

โดยในมาตรา 101 ของรัฐธรรมนูญ ได้ระบุไว้ว่าถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น มิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพ (การเป็นส.ส.) นับแต่วันที่พ้น 30 วันดังกล่าว

ดูข่าวต้นฉบับ