จบอนาคต!'ส.ว.สมชาย'ชี้ปมอนาคตใหม่กู้เงิน'ธนาธร'อาจจบแบบไทยรักษาชาติ

ไทยโพสต์ อัพเดต 21 ก.ย 2562 เวลา 01.21 น. • เผยแพร่ 21 ก.ย 2562 เวลา 01.21 น. • ไทยโพสต์

21 ก.ย.62 - นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)โพสต์เฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้

#จบอนาคต

กกต.จะเร่งสรุปกรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงินนายธนาธร หัวหน้าพรรค 191 ล้านบาทในสัปดาห์หน้า

1.หลักฐานคือ 2 สัญญาเงินกู้ที่โชว์หราในบัญชีทรัพย์สินของนายธนาธรที่ยื่นต่อปปช

2.พรรคการเมืองไม่สามารถหารายได้จากการกู้เงินใคร และไม่สามารถจ่ายเงินของพรรคไปใช้หนี้เงินกู้เพื่อป้องกัน พรรคการเมืองทั้งหลายแอบใช้ช่องทางอ้างว่ากู้เงินจากนายทุนพรรค

@ท่านอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาชูชาติศรีแสง ชี้ว่า

….กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจำนวน ๑๑๐ ล้านบาท พิจารณาไปทางไหนมันก็มืดมิดสนิท

พรรคการเมืองจะนำเงินของพรรคไปใช้หนี้เงินกู้ยืมไม่ได้ ถ้าฝ่าฝืน หน.พรรคและ กรรมการพรรคมีความผิดตามมาตรา ๑๓๒ มีโทษคุกตั้งแต่ ๕ ปี ถึง ๑๐ ปี ฯลฯ

…แต่ยังมีปัญหาอื่นๆ ด้วย กล่าวคือ ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา ๖๒ ไม่อนุญาตให้พรรคการเมืองกู้ยืมเงิน ซึ่งเมื่อพรรคการเมืองกู้ยืมเงินไม่ได้

การที่นายธนาธรอ้างว่า ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจำนวน ๑๑๐ ล้านบาท ย่อมไม่อาจกระทำได้

…ดังนั้นเงินจำนวน ๑๑๐ ล้านบาท จึงต้องถือว่าเป็นเงินที่นายธนาธรให้แก่พรรคอนาคตใหม่

ซึ่งก็คือเป็นการ "บริจาค" ให้แก่พรรคอนาคตใหม่นั่นเอง ทั้งนี้ เป็นไปตามคำนิยามในมาตรา ๔ ที่ว่า

"บริจาค" หมายความว่า การให้เงินหรือทรัพย์สินแก่พรรคการเมือง

…..ดังนั้นจึงต้องถือว่านายธนาธรบริจาคเงินดังกล่าวให้แก่พรรคอนาคตใหม่

แต่ตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้บุคคลใดบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ต่อพรรคการเมืองต่อปี

…..วรรคสอง ห้ามไม่ให้พรรคการเมืองจะรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาทต่อปี

…..การที่พรรคอนาคตใหม่ รับเงินจำนวน ๑๑๐ ล้านบาท มาใช้จ่าย เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรค ทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้วว่า

เป็นการรับเงินบริจาคที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเกินจำนวนตามมาตรา ๖๖

จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน มาตรา ๗๒

…..มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้พรรคการเมือง และผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

…..เมื่อมีการฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ ก็เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๒ (๓)

…..มาตรา ๙๒ เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น

. ….(๓) กระทําการฝ่าฝืน ฯลฯ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔

…..เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรคการเมืองกระทําการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง

และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น

…..สรุปได้ว่า เรื่องเงิน ๑๑๐ ล้านบาท อาจมีผลให้พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบเหมือนพรรคไทยรักษาชาติ

และกรรมการบริหารพรรค ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ

ดูข่าวต้นฉบับ