ง่ายและไวกว่าที่คิด! จองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ เลือกสาขาได้ทั่วประเทศ

ชิลไปไหน เผยแพร่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 21.54 น. • ชิลไปไหน

หมดยุคต่อคิวทำพาสปอร์ตที่สำนักงานเดินทางเป็นชั่วโมงแล้วจ้า ยิ่งเดี๋ยวนี้ชอบมีตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นคอยล่อตาล่อใจเราบ่อยๆ รู้ตัวอีกทีก็กดจองไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องรีบไปทำพาสปอร์ต หรือว่ารีบไปต่ออายุพาสปอร์ตแบบด่วนๆ ก็สบายใจได้ เพราะเพื่อนๆ ที่ต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดา สามารถจองคิวทำพาสปอร์ตล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยนะ

ขั้นตอนการจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์นั้นง่ายมากๆ สำหรับคนที่ขอพาสปอร์ตครั้งแรกก็สามารถทำได้ ไม่มีงง ตามไปดูวิธีกันเลยค่ะ 

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.passport.in.th

 • เลือกสาขาที่ต้องการไปทำพาสปอร์ต

 • เลือกวันที่ต้องการเข้าไปทำพาสปอร์ต

 • เลือกวิธีการรับเล่มพาสปอร์ต มีให้เลือก 2 วิธี คือ

 • รับเล่มด้วยตนเอง ได้เฉพาะสาขาในกรุงเทพฯ เท่านั้น ใช้เวลา 2 วันทำการ (ไม่นับวันที่ไปทำพาสปอร์ต) 

  • ส่งทางไปรษณีย์ เสียค่าส่งไปรษณีย์เริ่มต้น 40 บาท ใช้เวลา 5 – 7 วันทำการในการรอรับเล่มพาสปอร์ต

 • ยืนยันการจองคิวทำพาสปอร์ต เพื่อรับ QR Code ข้อมูลการจองคิว 

 • รายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ลงทะเบียน ก่อนเวลาขอรับบริการอย่างน้อย 30 นาที หากมาเกินเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะเท่ากับยกเลิกคิว

 • หากการลงทะเบียนถูกยกเลิกตามข้างต้น เพื่อนๆ จะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน

จองคิวออนไลน์เสร็จแล้ว อย่าลืมเตรียมเอกสารตามนี้ด้วยนะ

 • ผู้ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไป 

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

  • ในกรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ ให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย

 • ผู้ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี

 • สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นฉบับสำเนาก็ต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ

  • บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองนำบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่

  • หากชื่อ-นามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลที่เป็นฉบับจริงมาแสดงด้วย 

  • ในกรณีที่มารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นฉบับจริงมาแสดงด้วย

  • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา ในกรณีที่บิดา/มารดา หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้ ในวันทำ Passport

  • เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตร หรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น

  • ส่วนในกรณีอื่นๆ เช่น บิดา มารดา ของผู้เยาว์เสียชีวิต, บิดา มารดา ของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติที่มิได้จดทะเบียนสมรส, ไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้, บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรส แต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ซึ่งกรณีเหล่านี้ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงด้วย

 • ผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ 

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย

  • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  • เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น

Update จุดให้บริการทำหนังสือเดินทาง ภายในกรุงเทพฯ

 • กรมการกงสุล

 • เปิด จ.- ศ. 07.30 - 15.30 น.

  • โทร 02-203-5000 กด 1 กด 5

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ศรีนครินทร์ (ธัญญาพาร์ค)

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 15.30 น.

  • โทร 02-383-8402-4, 093-010-5246

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 15.30 น.

  • โทร 02-891-7257, 093-010-5247

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย  

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 15.30 น.

  • โทร 093-010-5247

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี (บิ๊กซี สุวินทวงศ์)

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 15.30 น.

  • โทร 02-024-8362

จุดให้บริการทำหนังสือเดินทาง ต่างจังหวัด ทั่วประเทศ

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 16.30 น.

  • โทร 053-891-535-6 

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 16.30 น.

  • โทร 053-175-375 

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 16.30 น.

  • โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 16.30 น.

  • โทร 056-233-453, 056-233-454 

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 16.30 น.

  • โทร 042-212827, 042-212-318 

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 16.30 น.

  • โทร 043-242-707, 043-242-655 

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 16.30 น.

  • โทร 045-344-581-2 

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 16.30 น.

  • โทร 044-243-132, 044-243-124 

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 16.30 น.

  • โทร 039-301-706-9 

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 16.30 น.

  • โทร 077-274940, 077-274942-3 

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 16.30 น.

  • โทร 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 16.30 น.

  • โทร 074-326508-10 

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 15.30 น.

  • โทร 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 

 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

 • เปิด จ.- ศ. 08.30 - 16.30 น.

  • โทร 038-422-438 

เพื่อนๆ สะดวกสาขาไหนก็กดจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ แล้วพุ่งตัวไปพร้อมกับ QR Code ข้อมูลการจองคิวได้เลย ห้ามลืมเตรียมเอกสารที่จำเป็นพร้อมค่าธรรมเนียม 1,000 บาท หากมีข้อสงสัยก็สามารถโทรสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรของแต่ละสาขา ห้ามไปสายล่ะ ไม่งั้นถูกยกเลิกคิวไม่รู้ด้วยน้า

ดูข่าวต้นฉบับ