งานเทียนอุบลฯ NEW NORMAL สร้างเงินหมุนเวียน 77 ล้านบาท นักท่องเที่ยวพอใจ

77kaoded เผยแพร่ 10 ก.ค. 2563 เวลา 12.44 น. • 77 ข่าวเด็ด
งานเทียนอุบลฯ NEW NORMAL สร้างเงินหมุนเวียน 77 ล้านบาท นักท่องเที่ยวพอใจ

สรุปข้อมูลการประเมินผลการจัดงาน "อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น" จังหวัดอุบลราชธานี ในรูปแบบ New Normal ณ ทุ่งศรีเมือง
ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 หลังเปิดมาตรการผ่อนคลาย

ปรากฎว่า มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 76,322 คน
แยกเป็นชาวไทย 76,318 คน และชาวต่างประเทศ 4 คน
คิดเป็นเงินหมุนเวียนชาวไทย 77,430,719 บาท

โดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่องานโดยรวม ร้อยละ 98.26 และรับทราบข่าวการประชาสัมพันธ์งาน ร้อยละ 98.72

โดยมีความประทับใจที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม ที่ได้เห็นจากการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทย, กิจกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น, ได้สร้างความมั่นใจเดินทางท่องเที่ยว และ สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ New Normal คิดเป็นร้อยละ 43.85, 29.23, 15.38 และ 11.54 ตามลำดับ

อีกทั้งนักท่องเที่ยว "เห็นด้วย" ต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ถึงร้อยละ 98.97
และมีความพึงพอใจโดยรวมในด้านการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ที่ ททท.ได้นำมาตรการทางสาธารณสุข และมาตรฐาน SHA มาใช้ถึงร้อยละ 98.97

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ดูข่าวต้นฉบับ