งานกาชาด 2562 เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล 10 วัน 10 คืน

MThai.com เผยแพร่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 03.30 น.
งานกาชาด 2562 เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล 10 วัน 10 คืน
เชิญชวนเที่ยว งานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ เข้าชมฟรี

สภากาชาดไทย เขิญชวนเที่ยวพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมและความบันเทิงต่าง ๆ มากมาย ในงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ เข้าชมฟรี ไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู

งานกาชาด 2562

เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล 10 วัน 10 คืน

งานกาชาด ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจพระบรมราชูปถัมภก องค์สภานายิกาและองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของสภากาชาดไทยในการช่วยช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานผู้มีอุปการคุณและประชาชนได้มีส่วนร่วมกับสภากาชาดไทย และหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่

 • การออกร้านจากหน่วยงานต่าง ๆ
 • การจัดกิจกรรมวิชาการและสันทนาการ
 • การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก
 • กิจกรรมเสี่ยงโชคชิงรางวัล เช่น เกมสอยดาว ตักไข่ ล้วงไห ฯลฯ
 • การออกสลากกาชาด
 • การประกวดร้านกาชาด
 • การประกวดขวัญใจงานกาชาด
 • การสรรหากุลบุตร กุลธิดากาชาด
 • การประกวดขบวนแห่รถเฉลิมพระเกียรติฯ
 • การประกวดสุขภาพเด็ก
 • การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี

เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาด 2562 ที่สวนลุมพินี กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูล หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ redcrossfundraising.org และเฟสบุ๊ค redcrossfundraising – สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก redcrossfundraising – สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

ดูข่าวต้นฉบับ