คุยกับหมอโบว์ - กลไกการฟื้นฟูจิตใจของคนที่เคยขาดความรัก

Johjai Online อัพเดต 26 ก.ค. 2562 เวลา 03.24 น. • เผยแพร่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 17.00 น. • johjaionline.com
คุยกับหมอโบว์ - กลไกการฟื้นฟูจิตใจของคนที่เคยขาดความรัก
ทำอย่างไรถึงจะทุกข์น้อยลงและเข้มแข็งพอที่จะรักใครได้อีก วิเคราะห์จิตวิทยามนุษย์กับพญ.วินิทรา แก้วพิลา (หมอโบว์) จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

เมื่อ ‘ต้นทุนอาหารใจ’ มีน้อยและการขาดความรักทำให้เราเปราะบาง…ทำอย่างไรถึงจะทุกข์น้อยลงและเข้มแข็งพอที่จะรักใครได้อีก วิเคราะห์จิตวิทยามนุษย์กับพญ.วินิทรา แก้วพิลา (หมอโบว์) จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดูข่าวต้นฉบับ