คุณภาพอากาศของสิงคโปร์แย่ลงอีกในวันนี้

JS100 อัพเดต 22 ก.ย 2562 เวลา 12.46 น. • เผยแพร่ 22 ก.ย 2562 เวลา 09.59 น. • JS100:จส.100
คุณภาพอากาศของสิงคโปร์แย่ลงอีกในวันนี้
คุณภาพอากาศของสิงคโปร์แย่ลงอีกในวันนี้

คุณภาพอากาศของสิงคโปร์ในวันนี้แย่ลงอีก โดยดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศ หรือ พีเอสไอ กลับสู่ระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั่วประเทศ ส่วนค่าพีเอ็ม 2.5 ก็สูงขึ้นเช่นกัน โดย ณ เวลา 16.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น พบว่าพื้นที่ตอนเหนือมีค่าพีเอสไอ 105 ทางตะวันออกมีค่า 113 ตอนใต้มีค่า 120 ตะวันตกมีค่า 106 ตอนกลางมีค่า 106 ทั้งนี้อินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันอย่างหนัก และปัญหาดังกล่าวเริ่มแพร่กระจายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวงกว้าง ก่อนหน้านี้ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ปัญหาหมอกควันทางตอนกลางและตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ส่งผลกระทบทำให้โรงเรียนหลายพันแห่งต้องปิดการเรียนการสอนในมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เนื่องจากกังวลเรื่องสุขภาพ

ดูข่าวต้นฉบับ