คุก 2 เดือน 'ระพิพรรณ' ยื่นหนี้เท็จ-ริบ 42 ล้าน รวยผิดปกติ

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 16 ก.ย 2562 เวลา 15.04 น.

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.62 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง เมื่อเวลา 11.30 น. "องค์คณะผู้พิพากษา 9 คน" นัดอ่านคำพิพากษา คดียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หมายเลขดำที่ อม.1/2562 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง ได้ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยว่า "นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง" อายุ 46 ปี อดีต ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นภรรยาของนายอริสมันต์ กรณีกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบด้วย ซึ่งขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 34 และมีบทลงโทษทางอาญา มาตรา 119

โดย "นางระพิพรรณ" ผู้ถูกกล่าวหา ทราบนัดโดยชอบแล้ววันนี้ตัวไม่มาศาล ศาลจึงอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (วิ อม.) พ.ศ.2560 มาตรา 40 วรรคสองอ่านคำพิพากษาลับหลัง ผู้ถูกกล่าวหา และถือว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบคำพิพากษาแล้ว ซึ่ง "ศาล" เห็นว่า "นางระพิพรรณ" ผู้ถูกกล่าวหา แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยระบุว่ามีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ คือสัญญาที่ "นางระพีพรรณ" กู้ยืมเงินจำนวน 3 ฉบับรวม 13 ล้านบาท แต่ไม่ได้มีการกู้ยืมเงินกันจริง , แสดงรายได้ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 15 ล้านบาท โดย "นางระพีพรรณ" ไม่ได้รับเงินจริง , แสดงรายได้จากสัญญาจ้างทำของของ "นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง" คู่สมรส จำนวน 27 ล้านบาทโดยไม่มีหลักฐานที่มีน้ำหนักน่าเชื่อว่านายอริสมันต์ ได้มีการรับจ้างงานดังกล่าวจริง

ดังนั้นจึงเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำขึ้นเพื่อปกปิดอำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ ของ "นางระพิพรรณ" ผู้ถูกกล่าวหาและ "นายอริสมันต์" คู่สมรส

ดูข่าวต้นฉบับ