คืบหน้า ศาลาริมน้ำแม่น้ำแม่กลองถล่ม ล่าสุด มีผู้บาดเจ็บ 23 ราย สูญหาย 3 ราย ชุดประดาน้ำเร่งค้นหาผู้สูญหาย

อีจัน อัพเดต 16 ก.ค. 2562 เวลา 09.21 น. • เผยแพร่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 09.19 น. • อีจัน
คืบหน้า ศาลาริมน้ำแม่น้ำแม่กลองถล่ม ล่าสุด มีผู้บาดเจ็บ 23 ราย สูญหาย 3 ราย ชุดประดาน้ำเร่งค้นหาผู้สูญหาย
เกิดเหตุศาลริมน้ำถล่มลงแม่น้ำแม่กล…

เกิดเหตุศาลริมน้ำถล่มลงแม่น้ำแม่กลอง บริเวณท่าเรือข้ามฟากแสงวนิช ซึ่งทรุดพังลงน้ำทั้งหลัง เป็นบริเวณกว้าง โดยอาหารเกิดเหตุเปิดเป็นร้าอาหารมาประมาณ 40-50 ปีแล้ว และในช่วงเกิดเหตุ ได้มีลูกค้าซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่มารับประมานอาหารเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเที่ยงและวันหยุดด้วย

หลังเกิดเหตุ มูลนิธิสว่างเบญจธรรม เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที ตอนนี้มีผู้บาดเจ็บทั้ง สิ้น 23 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 13 คน และผู้สูญหาย 3 ราย ได้แก่ 1. นางสุรีพร อุราชื่น 2. น.ส.พรพิไล เสือเล็ก 3. น้องข้าวตู นร.รร.วัดป้อมแก้ว ในตอนนี้ ชุดประดาน้ำกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหาย

ส่วนผู้บาดเจ็บ 23 คน มีดังนี้ 1. นางสาวบัณฑิตา ผลเจริญ 2. นางสาวเกวลิน ยาเครือ 3. นางสาวศูภานิดา คุ้มอนุวงศ์ 4. นางศรีนวล สนามเขต 5. นายฉลวย แสงจันทร์ 6. เด็กหญิงแก้วตา ช่างประดับ 7. นายนฤดล ชื่นจิต 8. นายเอื้ออังกูล โฆษิตพานิชย์ 9. นางสาวญานิศา มั่นเขตการณ์ 10.นางสาวบุษยากร รุ่งอุทัย 11.นายกษิดิศ พงศ์พรหม 12.นางสาววสิตา แสงเครือ 13.นางสาววรนุช คำกองแก้ว 14.นายอนันต์ มาลัง 15.นางสาวชลธร จันทร์ประสิทธิ์ 16.นายทองตั้ง จันทร์นาค 17.นางสาวรัชนีกร พิมจันทร์ 18.นางสาวกรวี สนันนท์บุญ 19.นายบุญสืบ วรรณาวงษ์ 20.นายไพรัช พุกภักดี 21.เด็กชายยศกร อรุณราช 22.นายศุภณัฐ มณีรัตน์
23.นางสาวสุนัน เต็งสกุล

ดูข่าวต้นฉบับ