คำแถลงของอธิการบดี ม.มหิดล (ล่าสุด) กรณีมีบุคลากรต้องสงสัยอาจสัมผัสเชื้อ COVID-19

สวพ.FM91 อัพเดต 26 ก.พ. เวลา 14.28 น. • เผยแพร่ 26 ก.พ. เวลา 14.28 น.
คำแถลงของอธิการบดี ม.มหิดล (ล่าสุด) กรณีมีบุคลากรต้องสงสัยอาจสัมผัสเชื้อ COVID-19

สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดต่อเนื่องและมีอาการไข้ภายใน 14 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจยืนยัน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และหากมีความคืบหน้าประการใด มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีประกาศให้ทราบต่อไป Cr.เพจ Mahidol University
อัปเดท (ล่าสุด) ผลการตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ในบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในข่ายต้องสงสัย พบว่า ไม่มีการติดเชื้อ (ไม่พบสารพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่) 

ดูข่าวต้นฉบับ