คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2563

สวพ.FM91 อัพเดต 12 ส.ค. เวลา 00.05 น. • เผยแพร่ 12 ส.ค. เวลา 00.05 น.
คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2563

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า
"รักเอยรักลูก  แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา  รดความรักพรวนความดีมีเมตตา  ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน" 
#คำขวัญวันแม่แห่งชาติปี2563

ดูข่าวต้นฉบับ