คอนโดฯกทม.-ปริมณฑล เหลือขายกว่า 6.8 หมื่นหน่วย

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 23.45 น.

พร็อพเพอร์ตีโฟกัส

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานผลสำรวจภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย ช่วงครึ่งหลังปี 2561 ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล พบมีโครงการอยู่ระหว่างการขาย 1,597 โครงการ หน่วยในผังโครงการรวมทั้งสิ้น 492,436 หน่วย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ประมาณ 7.7% มีมูลค่าโครงการรวม 1,977,836 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ โครงการอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม ตลาดมีความร้อนแรงกว่าบ้านจัดสรร โดยครึ่งหลังปี 2561 มีโครงการอาคารชุดที่อยู่ในระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 509 โครงการ หน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 285,220 หน่วย มีหน่วยห้องชุดเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 68,652 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 260,856 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 มีโครงการอาคารชุด 449 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการ 244,293 หน่วย เพิ่มขึ้นประมาณ 16.7% มีหน่วยเหลือขาย 62,240 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 209,044 ล้านบาท

หน่วยในผังโครงการทั้งหมด 285,220 หน่วย ส่วนใหญ่ 69.5% เป็นห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน รองลงมา 18.1% เป็นห้องแบบสตูดิโอ และ 11.8% เป็นแบบ 2 ห้องนอน ที่เหลือเป็นแบบ 3 ห้องนอนขึ้นไป

เมื่อแยกตามระดับราคา หน่วยในผังโครงการส่วนใหญ่ 33.0% อยู่ในช่วงราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท 28.9% อยู่ในช่วงราคา 2.01-3.00 ล้านบาท และ 19.6% อยู่ในช่วงราคา 3.01-5.00 ล้านบาท ที่เหลืออีก 18.5% อยู่ในช่วงราคาเกินกว่า 5 ล้านบาท

แยกตามสถานะของการก่อสร้าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นหน่วยที่ก่อสร้างเสร็จจำนวน 136,490 หน่วย คิดเป็น 47.9% ของหน่วยในผังทั้งหมด รองลงมาเป็นหน่วยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 106,702 หน่วย คิดเป็น 37.4% และหน่วยที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างจำนวน 42,028 หน่วย คิดเป็น 14.7% โดยหน่วยที่ก่อสร้างเหลือขาย หรือบ้านว่างมีจำนวน 18,176 หน่วย หรือ 13.3% ของหน่วยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด

หน้า 25 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,471  วันที่  19-22 พฤษภาคม 2562

ดูข่าวต้นฉบับ