ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้เวลา 07.30 น.วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562

JS100 อัพเดต 12 พ.ย. 2562 เวลา 02.58 น. • เผยแพร่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 00.13 น. • JS100:จส.100
ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้เวลา 07.30 น.วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้เวลา 07.30 น.วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1

          ในวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จากนั้นจะเป็นประธานการประชุม คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในช่วงบ่ายวันนี้

          สำหรับวาระสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการชิมช้อปใช้ เฟส 3 เน้นส่งเสริมการใช้เงินผ่านออนไลน์ เพื่อให้มีประชาชนลงทะเบียนเพิ่มอีก 2 ล้านคน รวมเป็นผู้ร่วมลงทะเบียนทั้งหมด 15 ล้านคน โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และธนาคารกรุงไทย หาแนวทางส่งเสริมการใช้เงินกระเป๋า 2 มากขึ้นผ่านมาตรการกระตุ้นเน้นจ่ายเงินด้วยตนเอง และให้ใช้ในพื้นที่ทะเบียนบ้านของตนเองได้ คาดว่าเปิดให้ลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ และขยายเวลาใช้เงินถึงกลางเดือนมกราคม ปี 2563

          นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะขอขยายกรอบวงเงินงบประมาณจาก 5,420 ล้านบาท เป็น 12,032 ล้านบาท เพื่อนำมาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. ซึ่งโครงการมีความล่าล้ากว่าแผนถึงร้อยละ 56 เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เพราะติดปัญหาการจ่ายค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน

          โดยเมื่อวานนี้ นายกรัฐมนตรีพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จ.ราชบุรี พร้อมเยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้า OTOP อ.โพธาราม และพบนักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยา ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ ขอให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการศึกษาและต้องใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และขอบคุณประชาชนที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลว่าขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน โดยต้องการให้ประชาชนมีความเข้มแข็งยืนได้ด้วยตนเอง ผลิตสินค้าที่สามารถแข่งขันได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เป็นการค้าเสรี ซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องผลิตในปริมาณและมีราคาที่เหมาะสม มีรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ตลอดจนต้องมีการวางยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

          นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังฝากถึงส.ส.ในพื้นที่ ให้สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดำเนินการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับพิจารณากรณีนมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายใต้กฎระเบียบที่มีอยู่

          ส่วนการติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมืองเก่าพื้นที่ราชพัสดุแปลงโรงงานกระดาษไทย ณ จังหวัดกาญจนบุรี นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า อยากให้เห็นความตั้งใจของรัฐบาลในการทำงาน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งประเทศ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมมือร่วมใจ มีความรักความสามัคคี ที่สำคัญต้องเคารพกฎหมาย อย่าสร้างความขัดแย้ง แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ประกอบไปด้วยพรรคการเมืองหลายพรรค แต่ทุกคนมีความต้องการทำงานเพื่อประชาชน เพื่อประเทศชาติ เป็นรัฐบาลของประชาชน

ประธานฯ ชวน ระบุ กมธ.เลือกปธ.แก้รธน.เอง

         ความคืบหน้าการตั้ง คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และประธาน กมธ. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ต้องรอการเสนอบุคคลมาเป็นกมธ.ก่อน จากนั้น กมธ.จะเลือกกันเอง ซึ่งจากรายชื่อที่ปรากฏในกระแสข่าวต่าง ๆ เห็นว่า ทุกคนล้วนมีประสบการณ์และความสามารถเป็นได้ทั้งหมด โดยบทบาทกมธ.ชุดนี้ คือการศึกษาถึงวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยังไม่มีประเด็นแก้ในเนื้อหา ซึ่งทุกฝ่ายต้องปรึกษาหารือกัน

ศาลรัฐธรรมนูญ

          วันพรุ่งนี้ (13 พ.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายนวัธ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย จังหวัดขอนแก่น กรณีต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่นลงโทษประหารชีวิตในคดีจ้างวานฆ่านายสุชาติ โคตรทุม อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอนแก่น เมื่อปี 2556 ซึ่งในขณะนี้นายนวัธถูกคุมขัง  

          เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งศาลรธน.ขอให้วินิจฉัยสถานะของนายนวัธ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นบรรทัดฐานต่อไป ซึ่งศาลมีมติรับไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม และมีคำสั่งให้นายนวัธ หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย

ดูข่าวต้นฉบับ