ความสวยงาม และความเท่าเทียม - มัดใจ

THINK TODAY เผยแพร่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 17.00 น. • มัดใจ (มัดหมี่ พิมดาว)

“จินตนาการว่าโลกนี้ไม่มีพรมแดน

ฉันสงสัยว่าคุณทำได้ไหม

ไม่มีความโลภ ความหิวโหย

และมนุษย์เป็นพี่น้องกัน

จินตนาการว่าทุกคนแบ่งปันโลกด้วยกัน“

“Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people sharing all the world.

นี่เป็นประโยคหนึ่งในบทเพลง Imagine (อิ-เม-จิน) แปลว่า จินตนาการ ของจอห์น เลนนอน ที่ได้รับความนิยมมาก ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เนื้อหาของเพลงดีมาก จินตนาการว่า โลกใบนี้ไม่มีพรมแดน ไม่มีความโลภ ความหิวโหย แต่มนุษย์ เป็นพี่น้องกัน แบ่งปันกัน

เราจะเห็นว่า โลกเราทุกวันนี้ เกิดความวุ่นวาย เกิดความขัดแย้ง เกิดความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียม และมีผู้คนหิวโหยอดอยากมากมาย

จอห์น เลนนอน เป็นหนึ่งในศิลปินที่ผู้ส่งสัญญาณพลังแห่งความรัก ความสงบสุข สู่ผู้คน ผ่านบทเพลง โดยให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข โดยไม่มีพรมแดน ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ ศาสนา หรือเชื้อชาติ

เราควรคำนึง และทำความเข้าใจกับความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษย์ชาติ ฟื้นฟูความรัก เข้าใจซึ่งกันและกันว่า เราล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน

สังคมนี้จะดีขึ้นมาก หากเราส่งต่อพลังรักให้แก่กันโดยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ทุกข์ยากหิวโหย ให้สิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกันแก่มนุษย์ชาติ

เนื้อเพลงบอกให้เราจิตนาการ ว่าอยากให้ผู้คนในโลกเป็นเช่นนี้

แต่อย่าให้เป็นแค่จินตนาการเหมือนเพลงเลย ขอให้เป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงเถิด แล้วโลกนี้จะไม่มีปัญหาและน่าอยู่ขึ้นมาก

มัดใจ