คลังเผยลงทะเบียน “บ้านดีมีดาวน์” วันแรกคึกคัก ครึ่งวัน 40,906 ราย 

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 09.33 น.

 

ลวรณ  แสงสนิท

นายลวรณ  แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเปิดลงทะเบียน “โครงการบ้านดีมีดาวน์” วันแรกระบบมีความพร้อม สามารถรองรับการลงทะเบียนผ่านwww.บ้านดีมีดาวน์.com เป็นอย่างดี โดย ณ เวลา 13.00 น. มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 40,906 ราย ซึ่งระบบจะใช้เวลา 3 วันทำการ ตรวจสอบรอบแรก และจะส่ง SMS แจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบแรกว่า เป็นผู้เข้าร่วมโครงการหรือไม่ 

 

“ผู้ที่ได้รับ SMS แจ้งว่า ผ่านการตรวจสอบสามารถนำ SMS ดังกล่าวไปแสดงต่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้เข้าร่วมโครงการได้เพราะในส่วนของการกรอกข้อมูลหน้าเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนมีเพียงข้อมูลเบื้องต้นคือ เลขประจำตัว 13 หลัก ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด รหัสหลังบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือและ E-mail เท่านั้น”

 

สำหรับการลงทะเบียน กระทรวงการคลังกำหนดเวลาตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ 11 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 และในช่วงแรกจะจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน 500,000 ราย เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลของโครงการ  โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีกรมสรรพากรและมีเงินได้ในปีภาษี 2561 ไม่เกิน 12 ล้านบาท และเป็นผู้ที่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ต้องเป็นการซื้อที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จใหม่จากผู้ประกอบการ ไม่ใช่การกู้เพื่อ refinance โดยผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ 100,000คนแรก จะเป็นผู้ได้รับสิทธิจะได้รับเงินสนับสนุน 50,000 บาท

 

“โครงการบ้านดีมีดาวน์เป็นโครงการที่จะช่วยผู้ที่อยู่ระหว่างตัดสินใจซื้อบ้านให้สามารถตัดสินใจซื้อบ้านได้เร็วขึ้น โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐที่สนับสนุนให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์โดยคาดว่าโครงการนี้จะช่วยระบาย stock ของที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จแล้วและใกล้แล้วเสร็จที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 270,000 ยูนิต เพื่อก่อให้เกิดการลงทุนใหม่และส่งผลดีต่อเนื่องไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”

ดูข่าวต้นฉบับ