ครั้งแรก! จุฬาฯ ไฟเขียวให้ นศ. แต่งกายตามเพศสภาพได้

MThai.com เผยแพร่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 00.06 น.
ครั้งแรก! จุฬาฯ ไฟเขียวให้ นศ. แต่งกายตามเพศสภาพได้
อิ๊นซ์ ชมพิ้งค์ จิรภัทร ตรงจิตต์รักษา นิสิตข้ามเพศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ภาพประกาศ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ออกประกาศ เรื่องการแต่งกายของนิสิต พ.ศ.2562 ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญในระเบียบทั้งหมด 7 ข้อ…

อิ๊นซ์ ชมพิ้งค์ จิรภัทร ตรงจิตต์รักษา นิสิตข้ามเพศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ภาพประกาศ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ออกประกาศ เรื่องการแต่งกายของนิสิต พ.ศ.2562 ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญในระเบียบทั้งหมด 7 ข้อ ลงนามโดย ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

โดยมีส่วนหนึ่ง ระบุไว้ว่า นิสิตอาจแต่งเครื่องแบบตามเพศกำเนิดหรือเพศที่แสดงออกก็ได้ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่มีประกาศออกมาเป็นทางการ

ซึ่งก่อนหน้านี้ จิรภัทร ได้เข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) เพื่อขอให้คืนสิทธิในการแต่งกายและการใช้ชีวิตตามเพศสภาพในรั้วมหาวิทยาลัย

หลังจากเมื่อวันที่ 15 พ.ย.2561 อิ๊นซ์ ชมพิ้งค์ ถูกอาจารย์ผู้สอนท่านหนึ่ง ปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียนเพราะไม่แต่งกายชุดนิสิตตามเพศกำเนิดและถูกเหยียดเพศตลอดการสอน จากนั้นเธอเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

จึงร้องเรียนต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ซึ่งมีบทบาทและอำนาจเสมือนตุลาการตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558 จนนำมาซึ่งคำสั่งคุ้มครองนิสิตหญิงข้ามเพศคนดังกล่าวมาก่อนหน้า

ดูข่าวต้นฉบับ