ครัวเรือนไทย รายได้&ค่าใช้จ่าย ต่อเดือนเท่าไหร่ ?

TERRABKK อัพเดต 25 ธ.ค. 2562 เวลา 09.05 น. • เผยแพร่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 06.13 น. • TERRABKK
ครัวเรือนไทย รายได้&ค่าใช้จ่าย ต่อเดือนเท่าไหร่ ?

 

ครัวเรือนไทย รายได้&ค่าใช้จ่าย ต่อเดือนเท่าไหร่ ?

 

             TerraBKK Research สำรวจตัวเลขสถิติสะท้อนรายได้และค่าใช้จ่ายครัวเรือนต่อเดือนทั่วประเภทไทย พบว่า รายได้ครัวเรือนไทยปี 52-60 โตขึ้น 28.9% หรือเฉลี่ย 3.6% ต่อปีในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ซึ่งน้อยกว่าการเติบโตของค่าใช้จ่ายครัวเรือน ที่โตขึ้น 32.3% หรือเฉลี่ย 4.0%ต่อปี

 

              การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้นิยาม “ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน” ว่าหมายถึง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่จำเป็นต้องใช้ในการยังชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายประเภทสะสมทุน เช่น การซื้อบ้าน ที่ดิน เป็นต้น และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค รวมค่าภาษี ของขวัญ และเงินบริจาค เบี้ยประกันภัย เงินซื้อสลากกินแบ่ง ดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

             ครัวเรือนไทยในภาคกลาง (ไม่รวม กทม. และปทุมธานี,นนทบุรี, สมุทรปราการ) มีค่าเฉลี่ยรายได้ครัวเรือน27,042 บาทต่อเดือน ขณะที่ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายครัวเรือน 21,120 บาทต่อเดือน  จังหวัดที่มีส่วนต่างระหว่าง 2 เลขนี้มากที่สุดคือ ครัวเรือนจันทบุรีเฉลี่ย 12,274 บาทต่อเดือน  ส่วนครัวเรือนกาญจนบุรี มีส่วนต่างน้อยที่สุดเพียง 2,563 บาทต่อเดือน

 

 

              ครัวเรือนไทยในภาคใต้ มีค่าเฉลี่ยรายได้ครัวเรือน 26,913 บาทต่อเดือน โดยมีเพียง 4 จังหวัดอยู่เหนือค่าเฉลี่ย คือ ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, กระบี่ และชุมพร  ขณะที่ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายครัวเรือน 21,381 บาทต่อเดือน  จังหวัดที่มีส่วนต่างระหว่าง 2 เลขนี้มากที่สุดคือ ครัวเรือนสุราษฎร์ธานีเฉลี่ย 13,839 บาทต่อเดือน  ส่วนครัวเรือนนราธิวาส มีส่วนต่างน้อยที่สุดเพียง 2,200 บาทต่อเดือน

 

 

              ครัวเรือนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีค่าเฉลี่ยรายได้ครัวเรือน 20,271 บาทต่อเดือน โดยครัวเรือนชัยภูมิทีตัวเลขรายได้สูงสุดของภาคนี้  ขณะที่ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายครัวเรือน 16,513 บาทต่อเดือน  จังหวัดที่มีส่วนต่างระหว่าง 2 เลขนี้มากที่สุดคือ ครัวเรือนอุบลราชธานีเฉลี่ย 8,334 บาทต่อเดือน  ส่วนครัวเรือนอุดรธานี มีส่วนต่างน้อยที่สุดเพียง 703 บาทต่อเดือน

 

 

              ครัวเรือนไทยในภาคเหนือ  มีค่าเฉลี่ยรายได้ครัวเรือน 19,046 บาทต่อเดือน โดย 3 จังหวัดของภาคเหนือที่มีรายได้ครัวเรือนสูงสุด คือ ลำพูน, เพชรบูรณ์ และ สุโขทัย ขณะที่ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายครัวเรือน 15,329 บาทต่อเดือน  จังหวัดที่มีส่วนต่างระหว่าง 2 เลขนี้มากที่สุดคือ ครัวเรือนสุโขทัยเฉลี่ย 6,259 บาทต่อเดือน  ส่วนครัวเรือนพิษณุโลก มีส่วนต่างน้อยที่สุดเพียง 1,010  บาทต่อเดือน ---TerraBKK

 

 

ดูข่าวต้นฉบับ