ครม. อนุมัติโครงการ ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในเฟส 1 เปิดลงทะเบียน 24 ต.ค.นี้

สวพ.FM91 อัพเดต 12 พ.ย. 2562 เวลา 01.51 น. • เผยแพร่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 03.03 น.
ครม. อนุมัติโครงการ ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในเฟส 1 เปิดลงทะเบียน 24 ต.ค.นี้

ครม. อนุมัติโครงการ ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในเฟส 1
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 24 ต.ค. 62 แบ่งเป็นวันละ 2 รอบ
- รอบที่ 1 เวลา 06.00 น. รับ 500,000 คน
- รอบที่ 2 เวลา 18.00 น. รับอีก 500,000 คน
จนกว่าจะครบ 3,000,000 คน
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1) เข้า www.ชิมช้อปใช้.com กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เลือกจังหวัดที่ต้องการเดินทางไปใช้สิทธิ์ แต่ต้องไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้าน
2) จากนั้นภายใน 3 วันทำการ จะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิ 1,000 บาท ผ่านกระเป๋า G-Wallet 1 สำหรับใช้จ่ายในจังหวัดที่ระบุ และสิทธิ์การเติมเงินในกระเป๋า G-Wallet 2 สำหรับใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการในทุกจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน
ผู้ที่ลงทะเบียน ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 สำเร็จ จะต้องใช้จ่ายผ่านกระเป๋า G-Wallet 1 จำนวน 1,000 บาท ภายใน 14 วัน นับจากได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน และสามารถเติมเงินในกระเป๋า G-Wallet 2 เพื่อใช้จ่ายและรับสิทธิ์เงินคืน 15% สำหรับยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท และรับเงินคืน 20% สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งเฟสที่ 1 และ 2 สามารถใช้จ่ายผ่านกระเป๋า G-Wallet 2 ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชิม ช้อป ใช้ Call Center by Krungthai โทร.0 2111 1144
เครดิต ไทยคู่ฟ้า

ดูข่าวต้นฉบับ