ครม.มีมติให้ 4 -5 พ.ย.เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

ช่อง 7 อัพเดต 15 ต.ค. 2562 เวลา 08.55 น. • เผยแพร่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 08.55 น. • Ch7
ครม.มีมติให้ 4 -5 พ.ย.เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ
ครม.มีมติให้ 4 -5 พ.ย.เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาเพื่อการจราจรและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้พิจารณาความเหมาะสมการกำหนดวันหยุดดังกล่าวให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย แต่ในส่วนหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวในการกำหนดนัดหมายไว้ล่วงหน้า หากมีการยกเลิกหรือเลื่อนไป และอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อให้บริการประชาชน ให้หัวหน้างานพิจารณาตามสมควรเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

ดูข่าวต้นฉบับ