ครม.บิ๊กตู่ 2 ไฟเขียว รักษาราชการแทนนายกฯ สร.2 - สร.6

Prachachat อัพเดต 16 ก.ค. 2562 เวลา 15.25 น. • เผยแพร่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 15.25 น.
66506679_650108535474434_5683127629742342144_n

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งแรก ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้

1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ ดังนี้

1.1 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 1.2 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 1.3 นายวิษณุ เครืองาม 1.4 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 1.5 นายอนุทิน ชาญวีรกูล

2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน
////

ดูข่าวต้นฉบับ