คปภ.ขยายเวลาผ่อนผันชำระเบี้ย 60 วัน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

TNN ช่อง16 อัพเดต 17 ก.ย 2562 เวลา 03.36 น. • เผยแพร่ 17 ก.ย 2562 เวลา 03.36 น. • TNN Thailand
คปภ.ขยายเวลาผ่อนผันชำระเบี้ย 60 วัน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
คปภ.คลอดมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน ผ่อนผันการชำระเบี้ย ออกไป 60 วัน นับจากวันครบกำหนด ผ่อนผัน และยกเว้นดอกเบี้ยการกู้เงินกรมธรรม์เป็นระยะเวลา 6 เดือน

วันนี้ (17 ก.ย.62) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. กล่าวว่า คปภ.ออกคำสั่งเยียวยาลูกค้าประกันภัยที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ โดยให้ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยขยาย ระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม

ยกเว้นดอกเบี้ยและงดการตรวจสุขภาพในกรณีกรมธรรม์ประกัน ชีวิตที่สิ้นผลบังคับในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุหรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 6 เดือน ในกรณีนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 อาจได้รับ ยกเว้นดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย กลุ่มที่อยู่อาศัย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ในการจ่ายค่าสินไหม ประกอบด้วย

1. ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย พิจารณาจ่ายค่าสินไหมภายใต้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติจากภัยลมพายุ และภัยน้ำท่วม เป็นจำนวน 20,000 บาท แต่ไม่เกินจำนวนเงิน เอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่

2. ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) พิจารณาจ่ายค่าสินไหมภายใต้ความ คุ้มครองภัยธรรมชาติจากภัยลมพายุ และภัยน้ำท่วม เป็นจำนวน 10,000 บาท แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่คงเหลืออยู่ ทั้งนี้เป็นไปตามที่เงื่อนไขกำหนด

ดูข่าวต้นฉบับ