คนไทยหย่อนพฤติกรรมป้องกันตัวเองจากโควิด-19

Businesstoday เผยแพร่ 10 ก.ค. เวลา 07.36 น. • Businesstoday
คนไทยหย่อนพฤติกรรมป้องกันตัวเองจากโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจล่าสุด จากกลุ่มตัวอย่างกว่า4 แสนคนทั่วประเทศ พบว่า คนไทยประมาทหย่อนพฤติกรรมการป้องกันตนเอง เกิดการรวมกลุ่ม เดินทางออกนอกจังหวัดมากขึ้น

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(IHPP) เป็นเลขานุการทีมวิชาการจัดทำแบบสำรวจเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เพื่อประเมินว่าคนไทยการ์ดตกหรือไม่ และนำข้อมูลไปใช้ในการเฝ้าระวังและปรับมาตรการผ่อนปรนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

โดยทำการเก็บข้อมูลผ่าน3 ช่องทาง คือ ออนไลน์แพลตฟอร์ม โทรศัพท์สำรวจ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประสานความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) 77 จังหวัด กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนร่วมตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ ใน7 สัปดาห์ ระหว่างวันที่15 พ.ค. – 2 ก.ค. 2563 รวมทั้งสิ้น407,008 ตัวอย่าง พบว่า คนไทยยังมีความกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอก2 ในประเทศ มากที่สุดจากกลุ่มผับ บาร์ คาราโอเกะ รองลงมาตลาดสด ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนตามลำดับ รวมถึงยังกังวลมาก หากประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่10 รายต่อวัน อย่างไรก็ตามยังมั่นใจในมาตรการของรัฐบาลว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ โดย มั่นใจมาก14.8% มั่นใจ40.5% ไม่มั่นใจนัก28.6% ไม่มั่นใจเลย10.2% ไม่ทราบ/ไม่แสดงความคิดเห็น5.9%

ผลการสำรวจพฤติกรรมการป้องกันตนเองภาพรวมมีแนวโน้มลดลง จาก85.3% ในสัปดาห์ที่1 ลดลงเป็น80.7% ในสัปดาห์ที่7 แบ่งเป็นพฤติกรรม5 ด้าน ได้แก่ การใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา87.9%, การกินอาหารร้อนช้อนตนเอง86.2%, การล้างมือบ่อยๆ84.9%, การระวังตัวไม่อยู่ใกล้ผู้อื่นในระยะ2 เมตร  73.4% และการระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก72.4%

นอกจากนี้ ยังพบว่าประชาชนมีแนวโน้มเกิดการรวมกลุ่ม และไปต่างจังหวัดมากขึ้น ส่วนสาเหตุการไม่ลงทะเบียนเข้าออกผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ เนื่องจากลืม ไม่มั่นใจความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และทางร้านไม่มีคิวอาร์โค้ดหรือสมุดลงชื่อไว้ให้ นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม88% สนับสนุนการรับคนไทยกลับจากต่างประเทศ และ80% คิดว่ามาตรการTravel Bubble จะสามารถกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศได้ แต่70% ไม่สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการสำรวจพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนไทยอย่างต่อเนื่องทุก2 สัปดาห์ อีก6 ครั้ง ระหว่างวันที่16 ก.ค. – 24 ก.ย. 2563 เพื่อนำผลการศึกษามาใช้ในการเฝ้าระวังและปรับมาตรการผ่อนปรนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป 

กระทรวงสาธารณสุข
ดูข่าวต้นฉบับ